Bilden föreställer en entré till Hjortmosseskolan. I förgrunden syns en skolgård och till höger i bild står en stort träd. På marken nedanför ligger en stor hög med löv. Fotografiet är taget på hösten. Skolans fasad i höger i bild är ljusgrå och vit. Denna del sitter ihop med en större byggnad som är i tegelsten med gråa träpartier. På skolagården finns också en liten gul byggnad.

Hjortmosseskolan

Hjortmosseskolan är en centralt belägen grundskola för förskoleklass till och med år 6. I år 7 går eleverna över till Slättbergsskolan.

Person
Rektor Carina Karlström 0520-49 60 56
Enhet Hjortmosseskolan Klintvägen 8 461 50 Trollhättan Expedition: 0520-49 70 56 /Fritids: Hammaren: 0520-49 62 24 / Bälgen: 0520-49 62 23 / Smedjan: 0520-49 62 99 / Ässjan: 0520-49 61 04 / Släggan: 0520-49 61 03

Öppettider

Skolkontor/expeditionen är öppen måndag - fredag 07.00 – 15:30.
Fritids är öppet måndag - fredag 05.15 – 18.00. 

Verksamheten

Elever och personal är indelade i arbetslag Förskoleklass och Fritids, 1-3, 4-6. Vid Hjortmosseskolan finns också fem Fritidshemsgrupper. 

Skolans lokaler är ljusa och ändamålsenliga. Vid skoltorget finns en bit natur i ett naturskåp, där arter av växter och djur utgör en prydnad och en möjlighet till lärande. Skolan har adopterat en bit av Hjortmosseparken, som gränsar till skolgården. Denna så kallade "skolskog" används flitigt i undervisningen.

Närvaro och sjukanmälan

Närvaro och frånvaro samt sjukanmälan görs via TED via appen eller via SMS. Läs mer om hur det fungerar: TED-appen för vårdnadshavare.

Elevhälsa

Biträdande rektor
Susanne Örtlund-Petrovic
Telefonnummer: 0520-49 74 34
E-post: susanne.ortlund-petrovic@trollhattan.se

Skolpsykolog
Brit Corneliussen
Telefonnummer: 0520-49 72 89
E-post: brit.corneliussen@trollhattan.se 

Specialpedagog
Satu Wolfbrandt
Telefonnummer: 0520-49 63 08
E-post: satu.wolfbrandt@trollhattan.se

Skolkurator
Jessica Tellskog
Telefonnummer: 0520-49 74 48
E-post: jessica.tellskog@trollhattan.se

Elevhälsans medicinska insats

Skolsköterska År F-4
Razije Bardhi
Telefonnummer: 0520 -49 77 79
E-post: razije.bardhi@trollhattan.se

Skolsköterska år 5-6
Ann-Sofie Wassenius
Telefonnummer: 0520-49 74 63
E-post: ann-sofie.c.wassenius@trollhattan.se

Föräldrasamverkan

Föräldrar inbjuds till utvecklingssamtal, föräldramöten, redovisningstillfällen, öppet hus m. I övrigt är föräldrar alltid välkomna till skolan! Vår önskan är ett nära samarbete med föräldrar då vi är övertygade om att det är viktigt för våra elevers utveckling och framgång.

Bilden föreställer Slättbergsskolans huvudentré. Byggnaden är vit i grunden och har bruna partier i trä. Framför skolans entré finns det cykelställ och bakom skolan syns en klarblå himmel.

Slättbergsskolan

Slättbergsskolan (före detta Hjortmosseskolan 7-9) har kunskap, kreativitet och musik som ledord. Skolan har elever från årskurs sju till nio.

Senast granskad 2020-09-03 av Clara B