Hjortmosseskolan

Hjortmosseskolan är en centralt belägen grundskola för förskoleklass till och med år 6. I år 7 går eleverna över till Slättbergsskolan.

Person
RektorCarina Karlström 0520-49 60 56
Enhet Hjortmosseskolan Klintvägen 8 461 50 Trollhättan Expedition: 0520-49 70 56, Personalrum: 0520-49 62 22, Yngrefritids: 0520-49 62 24, Äldrefritids: 0520-49 61 03

Öppettider

Expeditionen är öppen månd.- fred. 07.30 – 16.00
Fritids är öppet månd- fred. 05.15 – 18.00

Verksamheten

Elever och personal är indelade i arbetslag Förskoleklass och Fritids, 1-3, 4-6. Vid Hjortmosseskolan finns också fyra Fritidshemsgrupper. 

Skolans lokaler är ljusa och ändamålsenliga. Vid skoltorget finns en bit natur i ett naturskåp, där arter av växter och djur utgör en prydnad och en möjlighet till lärande. Skolan har adopterat en bit av Hjortmosseparken, som gränsar till skolgården. Denna så kallade "skolskog" används flitigt i undervisningen.

Elevhälsa

Biträdande rektor
Susanne Örtlund-Petrovic, tel: 0520-49 74 34
susanne.ortlund-petrovic@trollhattan.se

Skolpsykolog:
Lisa Trönnberg, tel: 0520-49 69 73

Specialpedagog
Katarina Lundqvist, tel: 0520-49 63 08

Elevhälsans medicinska insats

Skolsköterska År F-4
Razije Bardhi, Tel. 0520 -49 77 79
razije.bardhi@trollhattan.se

Skolsköterska år 5-6
Ann-Sofie Wassenius, Tel. 0520-49 74 63
ann-sofie.c.wassenius@trollhattan.se

Föräldrasamverkan

Föräldrar inbjuds till utvecklingssamtal, föräldramöten, redovisningstillfällen, öppet hus m. I övrigt är föräldrar alltid välkomna till skolan! Vår önskan är ett nära samarbete med föräldrar då vi är övertygade om att det är viktigt för våra elevers utveckling och framgång.

bild

Slättbergsskolan

Slättbergsskolan (fd Hjortmosseskolan 7-9) har kunskap, kreativitet och musik som ledord. Skolan har elever från årskurs sju till nio.

Relaterad information

Hjortmosseskolans hemsida

Senast granskad 2019-08-22 av Andreas Gleisner