Fem elever står runt ett bord, de har färgpennor och gem, saxar och tejp. De gör ett collage. De ser glada ut och skrattar och pratar med varandra.

Lyrfågelskolan

Lyrfågelskolan erbjuder ett lustfyllt lärande med mångfald och variation i fokus. Framtiden består av ständiga förändringar och genom en tro på sig själv och sitt eget lärande rustas eleverna för att möta världen!

Personer
Enhet Lyrfågelskolan Hagtornsstigen 16 461 43 Trollhättan 0520-49 70 67/0520-49 63 72

Öppettider

Expeditionen är öppen vardagar mellan klockan 08.00-16.00.

Verksamheten

Lyrfågelskolan är organiserad i arbetslag kring barnen och ungdomarna. Här arbetar pedagogisk personal tillsammans med elevhälsoteam och servicelag. På skolan går elever från F- 9 i samverkan med fritidshem för både de yngre och äldre eleverna.

Träningsskola

Fritidshem

Välkommen till Lyrfågelskolans fritidshem:  Yngrefritids - Pegasus, Via Nova, Nautilus, Ventus, Kosmos, Aqua, Knopen och äldrefritids - Futurum.  Fritidshemmen i området ligger i skolans lokaler eller i dess närhet.

Kuber i olika färger

F-3

Välkommen till Lyrfågelskolan F-3

Kuber i olika färger

4-6

Välkommen till Lyrfågelskolan 4-6

Kuber i olika färger

7-9

Välkommen till Lyrfågelskolan 7-9

fotboll

FCT Akademi

Genom vårt samarbete med elitfotbollsklubben FC Trollhättan kan vi erbjuda en unik möjlighet för elever att kombinera sitt fotbollsintresse med skolarbetet.

Elevhälsa

Vi arbetar aktivt med elevhälsa, och våra elevhälsoteam finns på plats för att trygga elevernas hälsa och utveckling.

Senast granskad 2020-03-20 av Clara B