Velanda skola

Velanda är ett litet villasamhälle cirka 8 km från centrum med ett stort landsbygdsområde. Det är en lugn miljö med närhet till naturen. Velanda skola har elever från förskoleklass till år 6.

Verksamhet

Velanda Skola

Hitta hit

Ryttarevägen 6 461 98 Trollhättan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Öppettider

Öppettiden för fritidshemmet utgår från barnens behov. 

Verksamheten

Velanda skola består av grundskola, förskoleklass och fritidshem. Skolans litenhet öppnar möjligheter att ha gemensamma friluftsdagar och andra aktiviteter för hela skolan samtidigt. Detta ger eleverna möjlighet att lära känna kamrater utanför sin egen undervisningsgrupp.

Skolmaten tillagas i stadens centralkök. Maten kompletteras varje dag med ett rikligt salladsbord.

Elevhälsa

I Elevhälsogruppen ingår rektor, specialpedagog, skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog. Teamet träffas regelbundet och tar upp aktuella frågor. Du som vårdnadshavare får kontakt med elevhälsopersonalen genom att kontakta ditt barns mentor, eller rektor på skolan. 

Föräldrasamverkan

Varje klass ordnar föräldramöten och varje termin inbjuds föräldrarna till utvecklingssamtal tillsammans med sitt barn. Då upprättas en individuell utvecklingsplan, IUP, för eleven.

Senast granskad 2022-05-16 av ANDGLE