Velanda skola

Velanda är ett litet villasamhälle cirka 8 km från centrum med ett stort landsbygdsområde. Det är en lugn miljö med närhet till naturen. Velanda skola har cirka 120 elever från förskoleklass till år 6.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Verksamhet

Velanda Skola

Hitta hit

Ryttarevägen 2-6 461 98 Trollhättan

Skolans styrka är litenheten. I dagsläget har vi 120 barn. Vi arbetar utifrån devisen ”Alla barn är allas barn”. Vi arbetar i arbetslag och samverkar med fritids. Skollunchen serveras i skolrestaurangen, där även fritidsbarnen äter frukost och mellanmål.

Öppettider

Öppettiden för fritidshemmet utgår från barnens behov. T

Verksamheten

Velanda skola består av grundskola, förskoleklass och fritidshem. Skolans litenhet öppnar möjligheter att ha gemensamma friluftsdagar och andra aktiviteter för hela skolan samtidigt. Då organiserar vi ofta tvärgrupper från F-klass till år 6. Detta ger eleverna möjlighet att lära känna kamrater utanför sin egen undervisningsgrupp.

Bokbussen besöker skolan varje månad.

Skolmaten tillagas i stadens centralkök. Maten kompletteras varje dag med ett rikligt salladsbord.

Elevhälsa

I Elevhälsogruppen ingår rektor, specialpedagog, skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog. Teamet träffas regelbundet och tar upp aktuella frågor. Du som vårdnadshavare får kontakt med elevhälsopersonalen genom att kontakta ditt barns mentor, eller rektor på skolan. 

Elevhälsans medicinska insats

Skolsköterska
Susanne Andersson
Telefonnummer: 0520-49 60 76
E-post: susanne.utb.andersson@trollhattan.se

Föräldrasamverkan

Vårdnadshavare är välkomna att besöka skolan och delta i verksamheten. Det finns aktiv och engagerad föräldraförening där föräldrarna i Velandas förskolor och skolan samarbetar. Möten hålls varje månad och personal och rektorer medverkar vid vartannat möte.

Varje klass ordnar föräldramöten och varje termin inbjuds föräldrarna till utvecklingssamtal tillsammans med sitt barn. Då upprättas en individuell utvecklingsplan, IUP, för eleven.

Senast granskad 2021-09-02 av Andreas Gleisner