Bilden föreställer en stor grupp barn som står runt två ponnys. Mellan hästarna sitter en lärare.  Barnen ser glada och nyfikna ut. Kortet är taget utomhus på en skolgård. I bakgrunden syns två barn som leker vid ett stort vitt fotbollsmål.

Åsaka skola

Åsaka skola är en F-6 skola belägen cirka 12 km utanför Trollhättans tätort. Skolan har cirka 150 elever. All personal på skolan samverkar och arbetar för ett klimat där alla barn är allas ansvar.

Person
Rektor Helén Lindell 0520-49 74 97
Enhet Åsaka skola Vänebyvägen 63 461 94 Trollhättan Personalrum/sjukanmälan: 0520-49 64 22, Fritidshem: 0520-49 64 24, Arbetslag F-6: 0520-49 64 27

Verksamheten

Åsaka skola är en mindre skola som både kännetecknas av stark gemenskap och pedagogisk utveckling. På vår skola är alla barn allas ansvar. I Åsaka är skolan en viktig del i det lilla samhället och vi har ett gott samarbete med flera verksamheter i bygden.

På Åsaka skola finns också ett fritidshem med två avdelningar, Norpan och Korpen. Pedagogerna på fritidshemmet arbetar även i skolans verksamhet och skapar därför en givande heldagsverksamhet för eleven. När det är dags att byta skola i åk 7 börjar man på Lyrfågelskolan.

Du är välkommen att höra av dig om du vill veta mer om vår verksamhet!

Föräldrasamverkan

Vi har en aktiv samverkansgrupp där representanter från skolledning regelbundet träffar föräldrar och vårdnadshavare.

Elevhälsa

Skolkurator 
Maria Asp
Telefonnummer: 0520-49 54 71
E-post: maria.asp@trollhattan.se

Skolpsykolog 
Cecilia Hedin
E-post: cecilia.hedin@trollhattan.se

Specialpedagog
Beatrice Lundvall
Telefonnummer: 0520- 49 56 77
E-post: beatrice.lundvall@trollhattan.se

Elevhälsans medicinska insats

Skolsköterska
Kristina Rosenson-Badinand
Telefonnummer: 0520- 49 79 91
E-post: kristina.rosenson-badinand@trollhattan.se

Senast granskad 2020-06-18 av Clara Bengtsson