Åsaka skola

Åsaka skola är en F-6 skola belägen ca 12 km utanför Trollhättans tätort. Skolan har ca 160 elever. All personal på skolan samverkar och arbetar för ett klimat där alla barn är allas ansvar.

Person
Rektor Helén Lindell 0520-49 74 97
Enhet Åsaka skola Vänebyvägen 63 461 94 Trollhättan Personalrum/sjukanmälan: 0520-49 64 22, Fritidshem: 0520-49 64 24, Arbeslag F-6: 0520-49 64 27

Verksamheten

På Åsaka skola finns också ett fritidshem med två avdelningar, Norpan och Korpen. Pedagogerna på fritidshemmet arbetar även i skolans verksamhet och skapar därför en givande heldagsverksamhet för eleven.

När det är dags att byta skola i åk 7 börjar man på Lyrfågelskolan. Rektorerna i de båda skolorna samverkar för att eleven ska få en röd tråd i sin utbildning. Lyrfågelskolan är just nu under renovering, se mer information om detta under Lyrfågelskolans hemsida.

Du är välkommen att höra av dig om du vill veta mer om vår verksamhet!

Föräldrasamverkan

Vi har en samverkansgrupp där representanter från skolledning regelbundet träffar föräldrar och vårdnadshavare. Du kan läsa minnesanteckningar och dagordningar på Åsaka skolas egen hemsida.

Elevhälsans medicinska insats

Skolsköterska
Ann-Christin Kihlman, Tel. 0520-49 79 91
ann.christin.kihlman@trollhattan.se

 

Senast granskad 2020-02-12 av Andreas Gleisner