Upphärads skola

Skolan ligger vackert belägen i samhället i Upphärad där landsbygd och bebyggelse möts. Skolan ligger drygt två mil söder om Trollhättans centrum och cirka 7 km från Sjuntorp. 

Verksamhet

Upphärads skola

Hitta hit

Sjuntorpsvägen 14 461 79 Upphärad

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

På skolan går elever från förskoleklass till år 6. Här finns även en grupp 5-åringar och fritidsverksamhet.

Elevhälsa

Om du vill ha kontakt med skolans elevhälsoteam eller skolsköterskan, kontaktar du i första hand ditt barns mentor/lärare, och i andra hand rektor på skolan. 

Senast granskad 2023-08-25 av JARWEREIDBRE