Fotografiet föreställer fyra flickor som springer mot kameran. I bakgrunden syns fasaden på en skolbyggnad. Barnen ler stort.

Strömslundsskolan

Skolan utmärks av arbetsglädje, nytänkande och ansvarskänsla. Vi arbetar utifrån vår vision: Genom kunskap, trygghet och glädje – växer vi tillsammans!

Verksamhet

Strömslundsskolan

Hitta hit

Kapellgatan 9 461 57 Trollhättan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Strömslundsskolan bedriver en modern undervisning för ca 590 elever i åldrarna 6-16 år.

Verksamhet

Vårt övergripande mål är kunskap. Eleverna och deras föräldrar ska uppleva att utbildningen förutom goda kunskaper också skapar medvetenhet, förståelse och ansvarskänsla.

Vi uppnår detta genom att ge alla elever uppmärksamhet och trygghet i en gemenskap som bygger på ömsesidig respekt. För att nå våra övergripande studiemål arbetar vi aktivt för att ge eleverna en god hälsa och förmåga att själva ta ansvar för den , samt en engagerad och uppmuntrande social miljö.

Vår skolmiljö ska på ett charmigt och hemtrevligt sätt förena gammalt och nytt, med en levande skolgård och väl utformade utrymmen för studier. Våra elever skall få känna glädje, delaktighet och tillhörighet till sin skola.

Elevhälsa

Elevhälsoteamet samarbetar med elever, föräldrar och lärare på bästa sätt försöker skapa goda lärande miljöer för elever i behov av stöd och hjälp. Elevhälsa handlar om att främja hälsa hos alla elever, men ha fokus på de elever som är i behov av stöd och hjälp för sitt lärande.

Om du vill ha kontakt med skolans elevhälsoteam eller skolsköterskan, kontaktar du i första hand ditt barns mentor/lärare, och i andra hand rektor på skolan. 

Senast granskad 2021-12-13 av ANDGLE