Fotografiet föreställer fyra flickor som springer mot kameran. I bakgrunden syns fasaden på en skolbyggnad. Barnen ler stort.

Strömslundsskolan

Strömslundsskolan är en skola som ligger på västra sidan om älven där det går ca 600 elever från förskoleklass till årskurs 9.

Verksamhet

Strömslundsskolan

Hitta hit

Kapellgatan 9 461 57 Trollhättan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Verksamhet

Vi vill att eleverna och deras föräldrar ska uppleva att utbildningen förutom goda kunskaper också skapar medvetenhet, förståelse och en ansvarskänsla.

Vi uppnår detta genom att ge alla elever uppmärksamhet och trygghet i en gemenskap som bygger på ömsesidig respekt. Våra elever skall få känna glädje, delaktighet och tillhörighet till sin skola.

Elevhälsa

Elevhälsoteamet samarbetar med elever, lärare och föräldrar för att på bästa sätt skapa goda lärmiljöer för eleverna. Elevhälsa handlar om att arbeta förebyggande och främjande.

Om du vill ha kontakt med skolans elevhälsoteam eller skolsköterskan, kontaktar du i första hand ditt barns mentor/lärare, och i andra hand rektor på skolan. 

Senast granskad 2022-11-23 av ANDGLE