Fotografiet föreställer fyra flickor som springer mot kameran. I bakgrunden syns fasaden på en skolbyggnad. Barnen ler stort.

Strömslundsskolan

Skolan utmärks av arbetsglädje, nytänkande och ansvarskänsla. Vi arbetar utifrån vår vision: Genom kunskap, trygghet och glädje – växer vi tillsammans!

Personer
Enhet Strömslundsskolan Kapellgatan 9 461 57 Trollhättan 0520-49 72 63

Strömslundsskolan bedriver en modern undervisning för ca 590 elever i åldrarna 6-16 år.

Verksamhet

Vårt övergripande mål är kunskap. Eleverna och deras föräldrar ska uppleva att utbildningen förutom goda kunskaper också skapar medvetenhet, förståelse och ansvarskänsla.

Vi uppnår detta genom att ge alla elever uppmärksamhet och trygghet i en gemenskap som bygger på ömsesidig respekt. För att nå våra övergripande studiemål arbetar vi aktivt för att ge eleverna en god hälsa och förmåga att själva ta ansvar för den , samt en engagerad och uppmuntrande social miljö.

Vår skolmiljö ska på ett charmigt och hemtrevligt sätt förena gammalt och nytt, med en levande skolgård och väl utformade utrymmen för studier. Våra elever skall få känna glädje, delaktighet och tillhörighet till sin skola.

Elevhälsa

Elevhälsoteamet samarbetar med elever, föräldrar och lärare på bästa sätt försöker skapa goda lärande miljöer för elever i behov av stöd och hjälp. Elevhälsa handlar om att främja hälsa hos alla elever, men ha fokus på de elever som är i behov av stöd och hjälp för sitt lärande.

I elevhälsan ingår förutom skolans två rektorer:

Skolkurator 
Anette Björklund 
Telefonnummer: 0520-49 64 45

Skolpsykolog
Valeria Dalzhenka
Kontakt förmedlas vid behov via elevhälsoteamets övriga personal.

Studie- och Yrkesvägledare: 
Ahmet Fejzulahi
Telefonnummer: 0520-49 63 14

Elevhälsans medicinska insats

Skolsköterska F-4
Gina Skogsberg
Telefonnummer: 0520-49 63 91
E-post: gina.skogsberg@trollhattan.se

Skolsköterska 5-9
Ann-Christin Kihlman,
Telefonnummer: 0520-49 53 98
E-post: ann-christin.kihlman@trollhattan.se

Senast granskad 2020-08-21 av Clara Bengtsson