Barn

Anpassad grundskola

Den anpassade grundskolan ligger på Sylteskolan och har en hög pedagogtäthet och behöriga lärare. Här arbetar vi både individuellt och i grupp. En specialpedagog som jobbar enbart i den anpassade grundskolan finns också.

Verksamhet

Anpassad grundskola

Hitta hit

Nyckelpigevägen 1 461 67 Trollhättan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Eleverna har god stöttning under dagen av både lärare och elevassistenter. Lärarna lägger upp undervisningen för våra 7-9-grupper och ser till att utmaningarna blir lagom stora.

Nyckelorden i vår verksamhet är helhetssyn och individualisering. I läroplanen står att "Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskap."

Elevhälsa

Om du vill ha kontakt med skolans elevhälsoteam eller med skolsköterskan, kontaktar du i första hand ditt barns mentor/lärare, och i andra hand rektor på skolan. 

 

Elever

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola är till för barn och elever som av olika anledningar inte kan läsa enligt grundskolans, gymnasieskolans eller vuxenskolans kursplaner. 

Senast granskad 2024-01-11 av HANSJO