Utemiljö med skolbybyggnad i bakgrunden

Hälltorpskolan

Vi är en skola som utmärks av arbetsglädje, nytänkande och ansvarskänsla. Hälltorpskolan bedriver en modern undervisning i årskurs F-3 och är fullt utbyggd år 2020. Skolan ligger i det nybyggda området Hälltorps gård där det finns en närhet till både natur och centrum.

Verksamhet

Hälltorpskolan

Hitta hit

Ingrid Marievägen 70 461 58 Trollhättan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Verksamhet

Vårt övergripande mål är kunskap. Eleverna och deras föräldrar ska uppleva att utbildningen förutom goda kunskaper också skapar medvetenhet, förståelse och ansvarskänsla.

Vi uppnår detta genom att ge alla elever uppmärksamhet och trygghet i en gemenskap som bygger på ömsesidig respekt. För att nå våra övergripande mål arbetar vi aktivt för att ge eleverna en god hälsa och förmåga att själva ta ansvar för den, samt en engagerad och uppmuntrande social miljö.

Vår skolmiljö med en levande skolgård och väl utformade utrymmen för studier får våra elever att känna glädje, delaktighet och tillhörighet till sin skola.
Samarbete med förskolan Mioäpplet faller sig naturligt då vi delar skolbyggnad. Här kommer teman att belysas ut olika vinklar beroende på ålder.

Elevhälsa

Elevhälsoteamet samarbetar med elever, föräldrar och lärare på bästa sätt försöker skapa goda lärande miljöer för elever i behov av stöd och hjälp. Elevhälsa handlar om att främja hälsa hos alla elever, men ha fokus på de elever som är i behov av stöd och hjälp för sitt lärande.

Om du vill ha kontakt med skolans elevhälsoteam eller med skolsköterskan, kontaktar du i första hand ditt barns mentor/lärare, och i andra hand rektor på skolan. 

Senast granskad 2021-12-13 av ANDGLE