Utemiljö med skolbybyggnad i bakgrunden

Hälltorpskolan

Hälltorpskolan är en liten skola med cirka 90 elever i förskoleklass upp till årskurs 3. Skolan ligger i området Hälltorps gård där det finns närhet till både natur och centrum. Hälltorpskolan samverkar med Strömslundsskolan där eleverna börjar i årskurs 4.

Verksamhet

Hälltorpskolan

Hitta hit

Pomonavägen 70 461 58 Trollhättan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Verksamhet

Eleverna och deras vårdnadshavare ska uppleva att utbildningen förutom goda kunskaper också skapar medvetenhet, förståelse och ansvarskänsla hos eleverna. Vi arbetar med detta genom att ge att skapa en trygghet och gemenskap hos eleverna som bygger på ömsesidig respekt.

Vår skolmiljö består av en härlig skolgård och väl utformade utrymmen för inlärning som får våra elever att känna glädje, delaktighet och tillhörighet till sin skola. I samma byggnad finns Mioäpplets förskola på bottenplan.

Elevhälsa

Elevhälsoteamet samarbetar med elever, föräldrar och lärare för att på bästa sätt försöker skapa goda lärande miljöer för elever i behov av stöd och hjälp. Elevhälsa handlar om ett förebyggande och främjande arbetet med fokus på eleven.

Om du vill ha kontakt med skolans elevhälsoteam kontaktar du i första hand ditt barns mentor och i andra hand rektor på skolan. Kontaktuppgifter hittar du på lärplattformen eller genom att kontakta Trollhättans Stads kontaktcenter.

Senast granskad 2024-02-02 av HANSJO