bild

Slättbergsskolan

Slättbergsskolan (fd Hjortmosseskolan 7-9) har kunskap, kreativitet och musik som ledord. Skolan har elever från årskurs sju till nio.

Person
Rektor Anna Sandström 0520-49 74 61 070-202 16 56
Enhet Slättbergsskolan Karlstorpsvägen 159 0520-49 70 56

Slättbergsskolans profil är kunskap, kreativitet och musik. Skolan har nya lokaler, nya möbler, nya datorer och därmed alla förutsättningar till en modern och tidsenlig undervisning. Alla lektioner på Slättbergsskolan skall kännetecknas av studiero och trygghet.

Skolans musikprofil lockar till sig elever från alla delar av staden och även från andra kommuner. Vår specialbyggda musiksal gör det möjligt att musicera och genomföra konserter på skolan.

Skolan har heltidsanställda mentorer som arbetar med att utveckla och stödja våra elever under hela skoltiden.

Eleverna från Hjortmosseskolan fortsätter sina högstadiestudier på Slättbergsskolan. 

Här kan du ladda ned ansökningsblankett till Musikklass på Slättbergsskolan! 

Elevhälsans medicinska insats

Skolsköterska
Ann-Sofie Wassenius, Tel. 0520-49 74 63
ann.sofie.c.wassenius@trollhattan.se

Hjortmosseskolan

Hjortmosseskolan är en centralt belägen grundskola för förskoleklass till och med år 6.

Senast granskad 2019-08-22 av Andreas Gleisner