Björndalsskolan

Björndalsskolan är en liten naturnära skola där alla känner alla. Idag går här ca 90 barn mellan 6 och 9 år.

Personer
Enhet Björndalsskolan Vattuvägen 1-5 461 59 Trollhättan 0520-49 66 38, Personalrum: 0520-49 64 11, Fritids Nova: 0520-49 64 15, Fritids Tellus: 0520-49 64 16

Arbetslagsarbetet är utvecklat och alla barn ses som allas gemensamma ansvar. Gränsen mellan skola och fritidshem är i många delar utsuddad så att barnens lärande i olika situationer kan komma till sin rätt. 

Verksamheten

Björndalsskolan är en liten enhet med barn från förskoleklass till skolår 3. Cirka 90 barn finns här under skoldagen. Organisationen består av två arbetslag, Nova och Tellus. Arbetslagen består av olika yrkeskategorier; förskollärare, fritidspedagoger och lärare.

Björndalsskolan är en liten skola, där alla känner alla.
Vi arbetar med åldershomogena klasser och har åldersblandade grupper i vissa ämnen och på fritids. Vi har pedagogiska arbetslag med olika professioner, för att barnen ska känna sig trygga under hela sin dag på Björndalsskolan.

Elevhälsa

Skolkurator

Michaela Karlsson, tel 0520-49 66 31
e-post: michaela.karlsson@trollhattan.se

Skolpsykolog

Karin Hofling. Kontakt förmedlas vid behov via elevhälsoteamets övriga personal.

Specialpedagog

Pernilla Nilsson, tel 0520-49 66 16
e-post: pernilla.k.nilsson@trollhattan.se

Studie- och yrkesvägledare

Maria Calmtun, tel 0520-49 66 36
e-post: maria.calmtun@trollhattan.se

Elevhälsans medicinska insats

Skolsköterska

Gina Skogsberg, tel 0520-49 63 91
e-post: gina.skogsberg@trollhattan.se

Föräldrasamverkan

Vi arbetar för att involvera föräldrarna i skolarbetet och bjuder in dem till temakvällar, diskussionsgrupper, utvecklingssamtal och föräldramöten. Vi har också en aktiv föräldraförening, som samverkar med skolan vid olika aktiviteter, t.ex. den årliga Björndalsfestivalen. Föräldraföreningen anordnar även fritidsgårdskvällar på skolan. För mer information se skolans egen hemsida.

Senast granskad 2020-03-30 av Bente Budau