Bilden föreställer två pojkar som står uppe på en lekställning och ler stort mot kameran. Pojken till vänster i bild har en svart tröja och blont hår. Pojken till höger har en orange tröja. I bakgrunden syns klarblå himmel.

Björndalsskolan F-3

Björndalsskolan är en liten skola med nära samverkan mellan elever, lärare och vårdnadshavare.

Personer
Enhet Björndalsskolan Vattuvägen 1-5 461 59 Trollhättan Fritids Nova: 0520-49 64 15, Fritids Björnen: 0520-49 64 16

Vår vision

Vi arbetar efter visionen "Tillsammans möter vi framtiden". Det betyder för oss att:

  • Vi vet att alla vill lyckas.
  • Vi tar gemensamt ansvar för att skapa framgång.
  • Vi möter varandra med nyfikenhet och respekt för våra olikheter.
  • Vi provar olika metoder så att alla når sitt bästa jag.

På Björndalsskolan går i dag cirka 120 elever från förskoleklass till årskurs 3. Här finns också två fritidshem, Nova och Björnen. Arbetslagen består av fritidspedagoger, lärare och resurspedagoger. Vi arbetar efter tydliga utvecklingsmål där all personal och alla elever samt vårdnadshavare är en viktig del.

Björndalsskolan är en skola där alla känner alla. Vi arbetar med åldershomogena klasser och har åldersblandade grupper på fritids. Vår målsättning är att alla barn ska känna sig trygga under hela sin dag på Björndalsskolan och vi har en god samverkan med elevhälsan. Vi samarbetar också nära med Paradisskolan.

Vi involverar föräldrarna i skolarbetet och bjuder in dem till utvecklingssamtal och föräldramöten och på skolan finns en aktiv föräldraförening som samverkar med skolan vid olika aktiviteter, till exempel den årliga Björndalsfestivalen.

Elevhälsa

Skolkurator
Michaela Karlsson
E-post: michaela.karlsson@trollhattan.se

Skolkurator
Sofie Andersson
Telefonnummer: 072-453 98 55
E-post: sofie.andersson@trollhattan.se

Skolpsykolog
Anders E. Larsson
Kontakt förmedlas vid behov via elevhälsoteamets övriga personal.

Specialpedagog
Pernilla Nilsson
Telefonnummer: 0520-49 66 16
E-post: pernilla.k.nilsson@trollhattan.se

Elevhälsans medicinska insats

Skolsköterska
Gina Skogsberg
Telefonnummer: 0520-49 63 91
E-post: gina.skogsberg@trollhattan.se

Studie- och yrkesvägledare

Maria Calmtun
Telefonnummer: 0520-49 66 36
E-post: maria.calmtun@trollhattan.se

Senast granskad 2021-07-02 av Bente Budau