Bilden föreställer två pojkar som står uppe på en lekställning och ler stort mot kameran. Pojken till vänster i bild har en svart tröja och blont hår. Pojken till höger har en orange tröja. I bakgrunden syns klarblå himmel.

Björndalsskolan

Björndalsskolan är en liten skola med nära samverkan mellan elever, lärare och vårdnadshavare.

Verksamhet

Björndalsskolan

Hitta hit

Vattuvägen 1-5 461 59 Trollhättan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vår vision

Vi arbetar efter visionen "Tillsammans möter vi framtiden". Det betyder för oss att:

  • Vi vet att alla vill lyckas.
  • Vi tar gemensamt ansvar för att skapa framgång.
  • Vi möter varandra med nyfikenhet och respekt för våra olikheter.
  • Vi provar olika metoder så att alla når sitt bästa jag.

På Björndalsskolan går i dag elever från förskoleklass till årskurs 3. Här finns också ett fritidshem med tre avdelningar, Nova, Björnen och Stora Björn. På skolan arbetar legitimerade lärare och fritidspedagoger samt elevstödjare och servicepersonal. Vi arbetar efter tydliga utvecklingsmål där all personal och alla elever samt vårdnadshavare är viktiga delar. Skolan samarbetar med Paradisskolan 4-9 gällande elevhälsa och handläggare och till Paradisskolan går eleverna i årskurs 4.

Björndalsskolan är en skola där alla känner alla. Vi arbetar med åldershomogena klasser och har åldersblandade grupper på fritids. Vår målsättning är att alla barn ska känna sig trygga under hela sin dag på Björndalsskolan och vi har en god samverkan med elevhälsan. Vi samarbetar också nära med Paradisskolan.

Vi involverar föräldrarna i skolarbetet och bjuder in dem till utvecklingssamtal och föräldramöten och på skolan finns en aktiv föräldraförening som samverkar med skolan vid olika aktiviteter, till exempel den årliga Björndalsfestivalen.

Elevhälsa

Om du vill ha kontakt med skolans elevhälsoteam eller med skolsköterskan, kontaktar du i första hand ditt barns mentor/lärare, och i andra hand rektor på skolan. 

Senast granskad 2024-01-05 av HANSJO