Björndalsskolan F-3

Personer
Enhet Björndalsskolan Vattuvägen 1-5 461 59 Trollhättan Fritids Nova: 0520-49 64 15, Fritids Björnen: 0520-49 64 16

Björndalsskolan är en liten skola med nära samverkan mellan elever, lärare och vårdnadshavare. Vi arbetar efter visionen "Tillsammans möter vi framtiden". Det betyder för oss att:

* Vi vet att alla vill lyckas.
* Vi tar gemensamt ansvar för att skapa framgång.
* Vi möter varandra med nyfikenhet och respekt för våra olikheter.
* Vi provar olika metoder så att alla når sitt bästa jag.

På Björndalsskolan går i dag cirka 120 elever från förskoleklass till årskurs 3. Här finns också två fritidshem, Nova och Björnen. Arbetslagen består av fritidspedagoger, lärare och resurspedagoger. Vi arbetar efter tydliga utvecklingsmål där all personal och alla elever samt vårdnadshavare är en viktig del.

Björndalsskolan är en skola där alla känner alla. Vi arbetar med åldershomogena klasser och har åldersblandade grupper på fritids. Vår målsättning är att alla barn ska känna sig trygga under hela sin dag på Björndalsskolan och vi har en god samverkan med elevhälsan. Vi samarbetar också nära med Paradisskolan.

Vi involverar föräldrarna i skolarbetet och bjuder in dem till utvecklingssamtal och föräldramöten och på skolan finns en aktiv föräldraförening som samverkar med skolan vid olika aktiviteter, t.ex. den årliga Björndalsfestivalen.

Läsåret 2020/2021 är organisationen på Björndalsskolan F-3 och läsåret 2021/2022 kommer organisationen vara F-2 och därefter börjar eleverna på Paradisskolan i årskurs 3. I årskurs 3 följer mentor med från Björndalsskolan och därefter byter man lärare till årskurs 4. Detta ger en trygg övergång mellan skolorna.

Elevhälsa

Skolkurator
Michaela Karlsson, tel 0520-49 66 31
e-post: michaela.karlsson@trollhattan.se

Skolpsykolog
Anders E. Larsson. Kontakt förmedlas vid behov via elevhälsoteamets övriga personal.

Specialpedagog
Pernilla Nilsson, tel 0520-49 66 16
e-post: pernilla.k.nilsson@trollhattan.se

Elevhälsans medicinska insats

Skolsköterska
Gina Skogsberg, tel 0520-49 63 91
e-post: gina.skogsberg@trollhattan.se

Studie- och yrkesvägledare

Maria Calmtun, tel 0520-49 66 36
e-post: maria.calmtun@trollhattan.se

 

Senast granskad 2020-06-26 av Bente Budau