Bilden föreställer Skoftebyskolan. Huset är avlångt och i vit puts. Fönsterkarmarna är röda.

Skoftebyskolan

Skoftebyskolan består av grundskola år F – 6 och fritidshem i nyrenoverade lokaler. Skolan är belägen i den södra delen av centralorten Trollhättan. Antalet elever på skolan är cirka 300. I skolans lokaler finns även en förskola för cirka 35 barn. Skolans mat tillagas i stadens centralkök, maten kompletteras varje dag med ett rikligt salladsbord.

Personer
Enhet Skoftebyskolan Kasvägen 2 461 55 Trollhättan Personalrum: 0520-49 60 74. Förskoleklass/Fritids Svärdsliljan, tel. 0520-49 59 91, 0722-405 288

Verksamheten

Skolan har fyra grundpelare som vårt vardagsarbete utgår ifrån och som är vår utgångspunkt: Du har alltid en ny chans! Det är här och nu och framåt som gäller, vi ser alla möten som lärtillfällen, vår inställning och vårt bemötande präglas av detta synsätt.
Nå allt du vill! Hos oss ska varje individ växa och utvecklas för att uppnå sin egen potential. Man ska bli det man har förutsättningar att bli. I detta finns också ett kravställande gällande ihärdighet och uthållighet, detta gäller såväl elever som personal.

Vi höjer varandra! Var och en har ett ansvar för hur han eller hon bemöter andra, genom sitt sätt att agera påverkar man hur andra agerar och därmed hur vår skola fungerar.

Vi genomför det vi lovar! Det är lättare att säga en sak än att göra den, i vår skola ska ord och handling följas åt, vi sätter en ära i att nå resultat.
Skoftebyskolan - en skola att längta till!

Elevhälsa

Specialpedagog
Linda Wenngren
Telefonnummer: 0520- 49 65 98
E-post: linda.wenngren@trollhattan.se

Kurator
Malena Ivehag Niklasson
Telefonnummer: 0520- 49 58 55
E-post: malena.ivehag.niklasson@trollhattan.se

Elevhälsans medicinska insats

Skolsköterska
Susanne Andersson
Telefonnummer: 0520- 49 60 76
E-post: susanne.utb.andersson@trollhattan.se

Fritidshem

Linblomman telefonnummer: 0520- 49 60 80
Ormbunken telefonnummer: 0520- 49 60 61
Blåklockan telefonnummer: 0520- 49 60 82

Öppettider för fritidshemmen utgår från elevernas behov. Som regel har vi öppet mellan klockan 06.00 – 18.00.

Senast granskad 2021-06-24 av Linda Plarsson