Skoftebyskolan

Skoftebyskolan består av grundskola år F – 6 och fritidshem i nyrenoverade lokaler. Skolan är belägen i den södra delen av centralorten Trollhättan. Antalet elever på skolan är cirka 300. I skolans lokaler finns även en förskola för ca 35 barn. Skolans mat tillagas i stadens centralkök, maten kompletteras varje dag med ett rikligt salladsbord.

Personer
Enhet Skoftebyskolan Kasvägen 2 461 55 Trollhättan Personalrum: 0520-49 60 74. Förskoleklass/Fritids Svärdsliljan, tel. 0520-49 59 91, 0722-405 288

Verksamheten

Skolan har fyra grundpelare som vårt vardagsarbete utgår ifrån och som är vår utgångspunkt: Du har alltid en ny chans! Det är här och nu och framåt som gäller, vi ser alla möten som lärtillfällen, vår inställning och vårt bemötande präglas av detta synsätt.
Nå allt du vill! Hos oss ska varje individ växa och utvecklas för att uppnå sin egen potential. Man ska bli det man har förutsättningar att bli. I detta finns också ett kravställande gällande ihärdighet och uthållighet, detta gäller såväl elever som personal.

Vi höjer varandra! Var och en har ett ansvar för hur han eller hon bemöter andra, genom sitt sätt att agera påverkar man hur andra agerar och därmed hur vår skola fungerar.

Vi genomför det vi lovar! Det är lättare att säga en sak än att göra den, i vår skola ska ord och handling följas åt, vi sätter en ära i att nå resultat.
Skoftebyskolan - en skola att längta till!

Elevhälsa

Speciallärare

Ann-Sophie Grahn, tel: 0520 496291 
ann-sophie.grahn@trollhattan.se


Kurator år F - 2

Maria Asp, tel: 0520 495471
maria.asp@trollhattan.se

Kurator år 3 – 6

Malena Ivehag Niklasson, tel: 0520 495855
malena.ivehag.niklasson@trollhattan.se

Elevhälsans medicinska insats

Skolsköterska
Susanne Andersson, Tel. 0520-49 60 76
susanne.utb.andersson@trollhattan.se

Fritidshem

Linblomman tel: 0520 496080
Ormbunken tel: 0520 496061
Blåklockan tel: 0520 496082

Öppettider för fritidshemmen utgår från elevernas behov. Som regel har vi öppet mellan kl. 06.00 – 18.00.Senast granskad 2019-08-22 av Andreas Gleisner