Bilden föreställer Skoftebyskolan. Huset är avlångt och i vit puts. Fönsterkarmarna är röda.

Skoftebyskolan

Skoftebyskolan består av grundskola för F–6 och fritidshem. Skolan är belägen i den södra delen av centralorten Trollhättan. Antalet elever på skolan är cirka 300.

Verksamhet

Skoftebyskolan

Hitta hit

Kasvägen 2 461 55 Trollhättan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Skolan har fyra grundpelare som vårt vardagsarbete utgår ifrån och som är vår utgångspunkt:

 1. Du har alltid en ny chans!
  Det är här och nu och framåt som gäller, vi ser alla möten som lärtillfällen, vår inställning och vårt bemötande präglas av detta synsätt.
 2. Nå allt du vill!
  Hos oss ska varje individ växa och utvecklas för att uppnå sin egen potential. Man ska bli det man har förutsättningar att bli. I detta finns också ett kravställande gällande ihärdighet och uthållighet, detta gäller såväl elever som personal.
 3. Vi höjer varandra!
  Var och en har ett ansvar för hur han eller hon bemöter andra, genom sitt sätt att agera påverkar man hur andra agerar och därmed hur vår skola fungerar.
 4. Vi genomför det vi lovar!
  Det är lättare att säga en sak än att göra den, i vår skola ska ord och handling följas åt, vi sätter en ära i att nå resultat.

Skoftebyskolan - en skola att längta till!

Elevhälsa

Elevhälsoteamet samarbetar med elever, lärare och föräldrar för att på bästa sätt skapa goda lärmiljöer för eleverna. Elevhälsa handlar om att arbeta förebyggande och främjande.

Om du vill ha kontakt med skolans elevhälsoteam eller skolsköterskan, kontaktar du i första hand ditt barns mentor/lärare, och i andra hand rektor på skolan. 

Fritidshem

Öppettider för fritidshemmen utgår från elevernas behov. Som regel har vi öppet klockan 06.00–18.00.Senast granskad 2024-01-09 av HANSJO