Bilden föreställer en flicka som sitter vid sin skolbänk och tittar ner i sin dator. Flickan ler. I bakgrunden sitter flera barn och studerar. En lärare står vid en av eleverna och pekar på ett papper.

Lextorpsskolan

Lextorpsskolan ligger i sydöstra delen av Trollhättans Stad. Skolan är en F-6 skola inklusive fritidshem. På vår skola finns ca 250 elever.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Verksamhet

Lextorpskolan

Hitta hit

Lextorpsvägen 249 461 63 Trollhättan

Öppettider

Fritidshemmen har öppet 06.00-18.00. 

Verksamhetsidé

”Alla elever ges möjlighet att utvecklas så långt de kan”

Vår skola, från förskoleklass – år 6 & fritidshem, är en skola med plats för framtiden.
Vi arbetar i arbetslag och ämnesinriktat. Vi tar ett gemensamt ansvar i våra spår och i samverkan för barnen och den lärandemiljö där varje barn får utvecklas efter sina förutsättningar.

För oss är varje barns unika erfarenheter en tillgång som vi strävar efter att ta tillvara på i vår verksamhet.

Kommunikation är nyckeln!

Elevhälsa

Om du vill ha kontakt med skolans elevhälsoteam kontaktar du i första hand ditt barns mentor/lärare, och i andra hand rektor på skolan. 

Elevhälsans medicinska insats

Skolsköterska
Ann-Sofie Wassenius, måndagar.
Telefon: 0520-49 74 63
E-post: ann-sofie.c.wassenius@trollhattan.se

Elaisis Alfaro Guzman, torsdagar-fredagar.
Telefon: 0520-49 59 90
E-post: Elaisis.AlfaroGuzman@trollhattan.se

Senast granskad 2021-10-01 av Andreas Gleisner