Lextorpsskolan

Lextorpsskolan ligger i sydöstra delen av Trollhättans Stad. Skolan är en F-6 skola inklusive fritidshem. På vår skola finns ca 300 elever.

Personer
Enhet Lextorpsskolan Lextorpsvägen 249 461 63 Trollhättan Fritids Örnen: 0520-49 64 05, Fritids Falken: 0520-49 69 63, Fritids Tärnan: 0520-49 74 27

Öppettider

Fritidshemmen Örnen (Tel. 0520-49 64 05) och Falken (Tel. 0520-49 69 63) har öppet 05:30-18:30 

Verksamhetsidé

”Alla elever ges möjlighet att utvecklas så långt de kan”

Vår skola, från förskoleklass – år 6 & fritidshem, är en skola med plats för framtiden.
Vi arbetar i arbetslag och ämnesinriktat. Vi tar ett gemensamt ansvar i våra spår och i samverkan för barnen och den lärandemiljö där varje barn får utvecklas efter sina förutsättningar.

För oss är varje barns unika erfarenheter en tillgång som vi strävar efter att ta tillvara på i vår verksamhet.

Kommunikation är nyckeln!

Elevhälsa

Kurator: 
Nathalie Kivinen
Tel. 0520-49 54 36
Nathalie.kivinen@trollhattan.se

Kurator:
Carola Fridfelt
Tel. 0520-49 56 21
carola.fridfelt@trollhattan.se

Specialpedagog
Linda Hultbrand
Tel. 0520- 49 58 53
Linda.hultbrand@trollhattan.se

Elevhälsans medicinska insats

Skolsköterska
Marjut Bäckström, Tel. 0520-49 59 90
marjut.backstrom@trollhattan.se

Övriga kontaktuppgifter

Områdesassistent: 

Jenny Zetterström
Tel: 0520 - 49 71 88

Sjukanmälan

Sjuk- och frånvaroanmälan görs varje skoldag före kl 08:00 för att säkerställa rutinerna vid elevfrånvaro. Anmälan kan göras via www.skola24.se eller via Skola24 mobil-app, eller på följande telefonnummer: 

Svenska: 0515-436 14
Arabiska: 0515-777 113
Somaliska: 0515-777 116
Albanska: 0515-777 112
Engelska: 0515-777 114
Pashto: 0515-777 115

Skolexpedition

Skoladministratör Camilla Jörgensen
Tel. 0520-49 72 28
camilla.jorgensen@trollhattan.se

 

Senast granskad 2019-10-29 av Andreas Gleisner