Bilden föreställer en flicka som sitter vid sin skolbänk och tittar ner i sin dator. Flickan ler. I bakgrunden sitter flera barn och studerar. En lärare står vid en av eleverna och pekar på ett papper.

Lextorpsskolan

Lextorpsskolan ligger i sydöstra delen av Trollhättan. Skolan är en mångkulturell F-6-skola inklusive fritidshem där våra olikheter berikar. På vår skola går cirka 200 elever.

Verksamhet

Lextorpsskolan

Hitta hit

Lextorpsvägen 249 461 63 Trollhättan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Verksamheten

Övergripande målbild

På Lextorpsskolan sker elevers lärande i samspel med andra samtidigt som vi vågar utmana och bli utmanade. Alla inom skolan, små som stora, får kunskap om och ges förutsättningar att göra kloka val utifrån egen övertygelse och för samhällets bästa för att nå egen och gemensam framgång. Huvudmannen, skolan, de externa samhällsaktörerna och vårdnadshavarna arbetar tillsammans för barnets bästa i formandet av kunskaper och social interaktion.

Vår vision

“Lextorpsskolan, en plats att längta till som kännetecknas av trygghet och att komma till ro för stunden”.

Frånvaro och sjukanmälan

Frånvaro och sjukanmälan görs via appen Edlevo.

Läs mer om Edlevo

Its Learning

Du som är vårdnadshavare och elev hittar viktig information från skolan på lärplattformen Its Learning.

Elevhälsa

Om du vill ha kontakt med skolans elevhälsoteam eller med skolsköterskan, kontaktar du i första hand ditt barns mentor/lärare, i andra hand rektor på skolan.

Fritidshem

Fritidshemmet har öppet 06.00-18.00.

Senast granskad 2024-01-11 av HANSJO