Bilden föreställer en flicka som sitter vid sin skolbänk och tittar ner i sin dator. Flickan ler. I bakgrunden sitter flera barn och studerar. En lärare står vid en av eleverna och pekar på ett papper.

Lextorpsskolan

Lextorpsskolan ligger i sydöstra delen av Trollhättans Stad. Skolan är en F-6 skola inklusive fritidshem. På vår skola finns ca 250 elever.

Verksamhet

Lextorpskolan

Hitta hit

Lextorpsvägen 249 461 63 Trollhättan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Öppettider

Fritidshemmen har öppet 06.00-18.00. 

Verksamhetsidé

”Alla elever ges möjlighet att utvecklas så långt de kan”

Vår skola, från förskoleklass – år 6 & fritidshem, är en skola med plats för framtiden.
Vi arbetar i arbetslag och ämnesinriktat. Vi tar ett gemensamt ansvar i våra spår och i samverkan för barnen och den lärandemiljö där varje barn får utvecklas efter sina förutsättningar.

För oss är varje barns unika erfarenheter en tillgång som vi strävar efter att ta tillvara på i vår verksamhet.

Kommunikation är nyckeln!

Elevhälsa

Om du vill ha kontakt med skolans elevhälsoteam eller med skolsköterskan, kontaktar du i första hand ditt barns mentor/lärare, och i andra hand rektor på skolan. 

Senast granskad 2021-12-13 av ANDGLE