Bilden föreställer en flicka som sitter vid sin skolbänk och tittar ner i sin dator. Flickan ler. I bakgrunden sitter flera barn och studerar. En lärare står vid en av eleverna och pekar på ett papper.

Lextorpsskolan

Lextorpsskolan ligger i sydöstra delen av Trollhättans Stad. Skolan är en F-6 skola inklusive fritidshem. På vår skola finns ca 300 elever.

Personer
Enhet Lextorpsskolan Lextorpsvägen 249 461 63 Trollhättan Fritids Örnen: 0520-49 64 05, Fritids Falken: 0520-49 69 63, Fritids Tärnan: 0520-49 74 27

Öppettider

Fritidshemmen Örnen (Telefonnummer: 0520-49 64 05) och Falken (Telefonnummer: 0520-49 69 63) har öppet 06.00-18.00. 

Verksamhetsidé

”Alla elever ges möjlighet att utvecklas så långt de kan”

Vår skola, från förskoleklass – år 6 & fritidshem, är en skola med plats för framtiden.
Vi arbetar i arbetslag och ämnesinriktat. Vi tar ett gemensamt ansvar i våra spår och i samverkan för barnen och den lärandemiljö där varje barn får utvecklas efter sina förutsättningar.

För oss är varje barns unika erfarenheter en tillgång som vi strävar efter att ta tillvara på i vår verksamhet.

Kommunikation är nyckeln!

Elevhälsa

Kurator
Nathalie Kivinen
Telefonnummer: 0520-49 54 36
E-post: Nathalie.kivinen@trollhattan.se

Specialpedagog
Linda Hultbrand
Telefonnummer: 0520- 49 58 53
E-post: Linda.hultbrand@trollhattan.se

Elevhälsans medicinska insats

Skolsköterska
Marjut Bäckström 
Telefonnummer: 0520-49 59 90
E-post: marjut.backstrom@trollhattan.se

Övriga kontaktuppgifter

Områdesassistent

Jenny Zetterström
Telefonnummer: 0520 - 49 71 88

Skolexpedition

Skoladministratör
Camilla Jörgensen
Telefonnummer: 0520-49 72 28
E-post: camilla.jorgensen@trollhattan.se

Senast granskad 2020-08-17 av Clara Bengtsson