Dalkjusans skola

Skolan finns i västra Trollhättan, på Skogshöjden, nära NÄL. Skolan är en F-3 skola med ungefär 180 elever.

Verksamhet

Dalkjusans skola

Hitta hit

Utsiktsgatan 1 461 71 Trollhättan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Verksamheten

På Dalkjusans skola är eleverna uppdelade i åtta klasser. Eleverna har ett hemklassrum  Vi har en personalgrupp som arbetar målinriktat för att skapa trygghet bland elever och föräldrar. 

FEA (förebyggande elevarbete) 

Elevhälsa

Om du vill ha kontakt med skolans elevhälsoteam eller med skolsköterskan, kontaktar du i första hand ditt barns mentor/lärare, och i andra hand rektor på skolan. 

Föräldrasamverkan

Dalkjusans föräldraråd har regelbundna möten. Alla föräldrar är välkomna att delta i diskussionerna, som kan röra sig om såväl praktiska som pedagogiska frågor. Varje klass har en eller två representanter till föräldrarådet. Dalkjusans rektor och minst en personalrepresentant deltar i varje möte för att informera eller ge svar på frågor.


                         Dalkjusan - den lilla skolan med de stora visionerna!

Senast granskad 2021-12-13 av ANDGLE