Dalkjusans skola

Skolan finns i västra Trollhättan, på Skogshöjden, nära NÄL. Skolan är en F-3 skola med ungefär 150 elever.

Verksamhet

Dalkjusans skola

Hitta hit

Utsiktsgatan 1 461 71 Trollhättan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Verksamheten

På Dalkjusan går i dag cirka 150 elever från förskoleklass till årskurs 3. Här finns också två fritidshem, fritidshem gul och fritidshem turkos. Arbetslagen består av tre mentorer per årskurs och vi arbetar efter tydliga utvecklingsmål där all personal och alla elever samt vårdnadshavare är en viktig del.

Elevhälsa

Om du vill ha kontakt med skolans elevhälsoteam eller med skolsköterskan, kontaktar du i första hand ditt barns mentor/lärare, och i andra hand rektor på skolan. 

 


                         Dalkjusan - den lilla skolan med de stora visionerna!

Senast granskad 2022-06-27 av ANDGLE