Dalkjusans skola

Skolan finns i västra Trollhättan, på Skogshöjden, nära NÄL. Skolan är en F-3 skola med ungefär 180 elever.

Person
Rektor Malin Ernelin 0520-49 65 01
Enhet Dalkjusans skola Utsiktsgatan 1 461 71 Trollhättan Avd. blå: 0520-49 65 52, Avd. Grön: 0520-49 65 53, Avd. gul: 0520-49 65 54, Avd. röd/Fjärilen: 0520-49 65 51

Verksamheten

På Dalkjusans skola är eleverna uppdelade i åtta klasser. Eleverna har ett hemklassrum  Vi har en personalgrupp som arbetar målinriktat för att skapa trygghet bland elever och föräldrar. 

FEA (förebyggande elevarbete) 

Elevhälsa

Skolpsykolog:    

0708-86 26 66

Skolkurator:

Marie Ljung, tel. 0520-49 65 65

Specialpedagog:

Satu Wolfbrandt (F-3) Tel. 0520-49 59 11

Skolsköterska:

Ann-Christin Khilman, tel. 0520-49 53 98

Föräldrasamverkan

Dalkjusans föräldraråd har regelbundna möten. Alla föräldrar är välkomna att delta i diskussionerna, som kan röra sig om såväl praktiska som pedagogiska frågor. Varje klass har en eller två representanter till föräldrarådet. Dalkjusans rektor och minst en personalrepresentant deltar i varje möte för att informera eller ge svar på frågor.


                         Dalkjusan - den lilla skolan med de stora visionerna!

Senast granskad 2020-05-13 av Katarina Loodh