Dalkjusans skola

Skolan finns i västra Trollhättan, på Skogshöjden, nära NÄL. Skolan är en F-3 skola med ungefär 120 elever.

Person
Rektor Malin Ernelin 0520-49 65 01
Enhet Dalkjusans skola Utsiktsgatan 1 461 71 Trollhättan Avd. blå: 0520-49 65 52, Avd. Grön: 0520-49 65 53, Avd. gul: 0520-49 65 54, Avd. röd/Fjärilen: 0520-49 65 51

Verksamheten

På Dalkjusans skola går elever från förskoleklass till år 3. Vi arbetar med ett språkutvecklande arbetssätt enligt Kiwi-metoden. Vi har en personalgrupp som arbetar målinriktat för att skapa trygghet bland elever och föräldrar. 

Läs mer om Kiwi-metoden på Wikipedia

Elevhälsa

Skolpsykolog:

0708-86 26 66

Skolkurator:

Marie Ljung, tel. 0520-49 65 65

Specialpedagoger:

Satu Wolfbrandt (F-3) Tel. 0520-49 59 11

Elevhälsans medicinska insats

Skolsköterska:
Marina Östergren, tel. 0520-49 65 05

Föräldrasamverkan

Dalkjusans föräldraråd har regelbundna möten. Alla föräldrar är välkomna att delta i diskussionerna, som kan röra sig om såväl praktiska som pedagogiska frågor. Varje klass har en eller två representanter till föräldrarådet. Dalkjusans rektor och minst en personalrepresentant deltar i varje möte för att informera eller ge svar på frågor.

Senast granskad 2019-10-17 av Andreas Gleisner