Elever som vunnit pris

Stavreskolan

Stavreskolan har cirka 550 elever. Här betonas respekten för den enskildes integritet och vars och ens ansvar för sin person och uppgift på skolan. Därmed skapas en trygg skolmiljö och förutsättningar för ett pedagogiskt arbete som tar fasta på det enskilda barnets möjligheter och behov.

Personer
Enhet Stavreskolan Berghällsvägen 9 461 40 Trollhättan 0520-49 74 96

Verksamheten

Vi vill skapa en framtidstro och nyfikenhet i en värld av ständiga förändringar. Våra elever skall gå ut i världen med en grundläggande tro på sin egen förmåga och lust att lära mera.

På Stavreskolan utgår vi från att:

  • Alla vill och kan lära: Genom att variera arbetssätt och metoder vill vi bidra till barnets lärande och utveckling.
  • Alla vill och kan ta ansvar:När barnen har möjlighet till inflytande blir resultatet i skolan bättre.
  • Alla har lika värde oavsett behov:Alla är vi olika och har olika behov. Vi vill skapa en tro på den egna förmågan genom att utgå från barnens starka sidor.
  • Alla skall visa respekt för varandra:Att bli lyssnad till och bemött med respekt är viktigt.

Stavreskolan F-9 är organiserad i 6 arbetslag. 

Flerspråkig verksamhet

Modersmålsundervisning och undervisning i svenska som andraspråk erbjuds alla elever.

Elevhälsans medicinska insats

Skolsköterska
Birgitta Wallberg 
Telefonnummer: 0520-49 70 38
E-post: birgitta.wallberg@trollhattan.se

Senast granskad 2021-05-04 av nikola.hajduk@trollhattan.se