Träningsskola

Fritidshem

Välkommen till Lyrfågelskolans fritidshem:  Yngrefritids - Pegasus, Via Nova, Nautilus, Ventus, Kosmos, Aqua, Knopen och äldrefritids - Futurum.  Fritidshemmen i området ligger i skolans lokaler eller i dess närhet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan, erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Dessutom ska fritidshemmen ge barn den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap och förvärvsarbete.

Mål och verksamhet utformas enligt, Skolverkets läroplan Lgr 11, Trollhättans Stads skolplan, Allmänna råd för fritidshem och lokal arbetsplan.

Senast granskad 2021-12-13 av ANDGLE