elever sitter och pratar

Inriktning år 6-7

På Sylteskolan erbjuder vi från och med läsåret 21/22 elever som börjar årskurs 6 och 7 att välja en inriktning som tillval. Eleverna kommer att läsa alla ämnen enligt timplanen och inriktningen blir en utökning av skoltiden med cirka 90 minuter schemalagd per vecka och närvaron är obligatorisk.

Verksamhet

Sylteskolan

Hitta hit

Nyckelpigevägen 1 461 67 Trollhättan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Om du som elev väljer att delta i en inriktning kommer du ändå tillhöra din vanliga årskurs under alla andra lektioner. Under lektionen med aktuell inriktning får du chansen att träffa andra kamrater med samma intressen. För mer information om inriktningarna klicka på aktuell årskurs.

Åk 6

Om du ska börja årskurs 6 höstterminen 2022, oavsett vilken kursplan du läser, kan du välja att delta i inriktningen Träning & Hälsa. Du kommer då att få prova minst två av de träningsinriktningar som vi kommer att erbjuda. Syftet med denna inriktning är att du ska få lära dig mer om träning, hälsa och livsstil men också att du ska få prova olika sporter och träningsformer tillsammans med andra kamrater samt möta lokala idrottsklubbar. Du kommer också få lära dig om hur träning, kost och sömn påverkar dig, ditt mående och din förmåga att prestera.  Har man valt att delta i inriktningen Träning & Hälsa och fått en plats där är närvaro obligatorisk. Mer detaljerad information får de som fått en plats vid läsårets start i augusti 2022.

Läs gärna vår folder, där finns information om hur du kan ansöka om en plats samt kontaktuppgifter till skolans handläggare vid frågor.

Åk 7

När du går i årskurs 7 kan du välja på två inriktningar eller ingen inriktning alls.
Väljer du en inriktning så har du en extra lektion/vecka med just det innehållet.
Du går i en klass tillsammans med klasskamrater som läser en inriktning eller ingen inriktning.

Efter årskurs 7 kommer du att kan fördjupa dig inom ett område.

Inriktning : Träning & hälsa

Du kommer under läsåret få delta i olika teman. Du kommer som elev få vara delaktig i att påverka innehållet i din utbildning.

  • Tema racketsport i samverkan med till exempel IIIPAC Padel på Nova,
  • Tema dans i samverkan med N3
  • Tema Futsal (inomhusfotboll) i Syltes idrottshall
  • Tema friluftsliv och delta i en äventyrsupplevelse
  • Tema kampsport

Se filmen direkt på Youtube! 

Inriktning: Media & kommunikation

Du kommer under läsåret få lära dig om olika medier och kommunikation. Du kommer som elev få vara delaktig i att påverka innehållet.

Under utbildningen kommer du att få arbeta med flera olika medier, till exempel:

  • Bild
  • Ljud
  • Film
  • Språkligt berättande genom till exempel film, podcast, musikvideos, nyhetssändning och storytelling.

Se filmen direkt på Youtube! 

För att vi ska ha möjlighet att genomföra inriktningarna nästa läsår krävs det att minst 10 elever väljer vardera inriktning. 

Senast granskad 2021-11-30 av ANDGLE