Elever i klassrum

Välkomsten

Välkomsten är Trollhättans Stads verksamhet för elever som är nya i svenska skolan. Målet med Välkomsten är att alla nyanlända elever som börjar skolan i Trollhättan ska få en bra skolstart.  

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vi har vår verksamhet i Lyrfågelskolans lokaler i Östra skolområdet i Trollhättan. Vi erbjuder skolskjuts till de elever som har behov av det.

Inskrivning på Välkomsten sker genom samverkan mellan personal, vårdnadshavare och elev. 

Elevernas första möte med Välkomsten sker efter en inbjudan från samordnare som också ansvarar för mötet. Under mötet på Välkomsten får elev och vårdnadshavare information om verksamheten och möjlighet att ställa frågor om elevens skolstart. Familjen informeras också om det fria skolvalet. Eleven börjar sedan på Välkomsten måndagen veckan efter.

Under elevens tid på Välkomsten tar personalen kontakt med den skola eleven ska gå på under sin fortsatta skoltid. Samarbete påbörjas och kartläggning av elevens förutsättningar och behov sker.

Lärare och elev med kulram

Att gå på Välkomsten

Välkomsten är Utbildningsförvaltningens verksamhet för nyanlända barn och elever. Målet är att ge eleverna bästa tänkbara start i skolan. 

Elev

Den fortsatta skolgången

Det fria skolvalet gör det möjligt för elever att välja en grundskola för sin fortsatta skolgång. 

Kollegor

Personal - Vi som jobbar på Välkomsten

På Välkomsten arbetar förstelärare, speciallärare, lärare och skolsköterska.

Senast granskad 2019-12-02 av Andreas Gleisner