Elever i klassrum

Välkomsten

Välkomsten är Trollhättans Stads verksamhet för elever som är nya i svenska skolan. Målet med Välkomsten är att alla nyanlända elever som börjar skolan i Trollhättan ska få en bra skolstart.  

Personer
Enhet Välkomsten Besöksadress: Lyrfågelskolan, Hagtornsstigen 16 461 43 Trollhättan 0520-49 66 54

Vi har vår verksamhet i Lyrfågelskolans lokaler i Östra skolområdet i Trollhättan. Vi erbjuder skolskjuts till de elever som har behov av det.

Välkomsten finns på Facebook!

Lärare och elev med kulram

Att gå på Välkomsten

Välkomsten är Utbildningsförvaltningens verksamhet för nyanlända barn och elever. Målet är att ge eleverna bästa tänkbara start i skolan. 

Undervisning

Inskrivning

Inskrivning på Välkomsten sker genom samverkan mellan personal, vårdnadshavare och elev. Genom samtal kartläggs elevens språk, erfarenheter, styrkor, förmågor och kunskaper, som sedan ligger till grund för den fortsatta skolgången.

Elev

Den fortsatta skolgången

Det fria skolvalet gör det möjligt för elever att välja en grundskola för sin fortsatta skolgång. 

Kollegor

Personal - Vi som jobbar på Välkomsten

På Välkomsten arbetar förstelärare, lärare, socialpedagog och skolsköterska.

Senast granskad 2019-11-08 av Bente Budau