Personal - Vi som jobbar på Välkomsten

På Välkomsten arbetar förstelärare, lärare, studiehandledare, socialpedagoger och skolsköterska. För närvarande finns studiehandledning på arabiska och somaliska. 

Person
VerksamhetschefCarina Halvorsen 0520-49 73 77
Enhet Välkomsten Besöksadress: Lyrfågelskolan, Hagtornsstigen 16 461 43 Trollhättan 0520-49 78 92/79 95/79 96

Förstelärare och lärare

Förstelärarna och lärarna har olika ämnesbehörigheter med uppdrag att undervisa i de ämnen som de har behörighet i. Lärarna arbetar i nära samarbete med studiehandledare och socialpedagoger för att eleverna ska få en god skolstart.

Rania Karam
rania.karam@trollhattan.se

Maria Olson-Wilde
maria.olson.wilde@trollhattan.se

Aicha Badrane
aicha.badrane@trollhattan.se

Helena Hallström
helena.hallstrom@trollhattan.se

Jonas Hagström
jonas.hagstrom@trollhattan.se

Emma Paust
emma.paust@trollhattan.se

Abdul-Ahad Abdullah
(vikarierande lärare)
abdul.abdullah@trollhattan.se

Studiehandledare

Studiehandledarnas uppgift är att i nära samarbete med undervisande lärare stötta och handleda eleven i deras språk- och kunskapsutveckling.
Studiehandledarna samverkar även med socialpedagogerna och har en viktig funktion som språklig länk. Genom att använda elevens modersmål som redskap får eleven större möjlighet att klara vardagsnära situationer i skolan.

Idriss Ismail
idris.ismail@trollhattan.se

Farah Idriss Ibrahim
idriss.ibrahim.farah@trollhattan.se

Socialpedagog 

På Välkomsten arbetar två socialpedagoger. Deras arbete grundar sig i skolans uppdrag med en helhetssyn på eleven. Socialpedagogerna arbetar som stöd i elevens vardag med aktiviteter i och utanför klassrummet, i grupp och individnivå. Socialpedagogerna stöttar eleverna vid övergång till hemskolan.

Porträtt av socialpedagog Slavko Kazic

Slavko Kazic, socialpedagog
slavko.kazic@trollhattan.se

Skolsköterska

Skolsköterskan arbetar utifrån ett skolhälsoperspektiv med ansvar att kartlägga elevens hälsotillstånd och samverkar med hemskolans skolhälsovård i samband med att eleven slutar på Välkomsten.

porträtt av Frida Johansson, skolsköterska

Frida Johansson, skolsköterska
frida.johansson@trollhattan.se

Verksamhetschef

Verksamhetschefen ansvarar för organisation och personal på Välkomsten. Det är rektor på elevens hemskola som ansvarar för eleven. 

 

Carina Halvorsen, verksamhetschef
carina.halvorsen@trollhattan.se

Senast granskad: 2017-08-25 | av: Andreas Gleisner
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)