Kollegor

Personal - Vi som jobbar på Välkomsten

På Välkomsten arbetar förstelärare, lärare, socialpedagog och skolsköterska.

Person
bitr. VerksamhetschefCarina Halvorsen 0520-49 73 77
Enhet Välkomsten Besöksadress: Lyrfågelskolan, Hagtornsstigen 16 461 43 Trollhättan 0520-49 78 92/79 95/79 96

Förstelärare och lärare

Förstelärarna och lärarna har olika ämnesbehörigheter med uppdrag att undervisa i de ämnen som de har behörighet i. 

 

 

Aicha Badrane
aicha.badrane@trollhattan.se

Helena Hallström
helena.hallstrom@trollhattan.se

Petra Larsson
petra.larsson@trollhattan.se

 

 

Senast granskad 2019-05-03 av julia.leonsson@trollhattan.se