Kollegor

Personal - Vi som jobbar på Välkomsten

På Välkomsten arbetar förstelärare och behöriga lärare.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Förstelärare och lärare

Förstelärarna och lärarna har olika ämnesbehörigheter med uppdrag att undervisa i de ämnen som de har behörighet i. 

Bilden är ett porträttfoto av Helena

Helena Hallström
E-post: helena.hallstrom@trollhattan.se

Annliz Bass
E-post: annliz.bass@trollhattan.se 

Hanna Stjernberg
hanna.stjernberg@trollhattan.se 

Senast granskad 2024-06-13 av HANSJO