Elev

Den fortsatta skolgången

Det fria skolvalet gör det möjligt för elever att välja grundskola. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8.00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Genom det fria skolvalet som gäller i Trollhättan och i hela Sverige, har
varje elev rätt att önska plats på vilken som helst av både de kommunala
skolorna och de fristående skolorna i Trollhättan.

Eleven har en garanterad plats i sin hemskola, det vill säga den skola som
ligger närmast hemmet. De andra skolorna tar bara emot elever om de
har lediga platser. Hemskolan är alltid skyldig att ta emot elever som är
folkbokförda i området.

När eleven fått en plats i en skola tar Välkomstens personal kontakt med
den nya skolan och lämnar över kartläggningsmaterial och finns med som stöd för planering av elevens första tid på skolan. Skolsköterskan på Välkomsten rapporterar över kartläggning av elevens hälsa till mottagande skolas skolsköterska. 

Barn som skriver

Val av skola

Utbildningsförvaltningen anvisar elever till en skola nära hemmet. Om man önskar plats på en annan skola finns det möjlighet att göra ett aktivt val.

barn

Grundskolor

I Trollhättan finns kommunala skolor och friskolor. De kommunala skolorna har ett geografiskt upptagningsområde och elever som bor inom detta område är alltid garanterade en plats. 

Senast granskad 2019-12-02 av Andreas Gleisner