Elev

Den fortsatta skolgången

Det fria skolvalet gör det möjligt för elever att välja grundskola. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Genom det fria skolvalet som gäller i Trollhättan och i hela Sverige, har
varje elev rätt att önska plats på vilken som helst av både de kommunala
skolorna och de fristående skolorna i Trollhättan.

Eleven har en garanterad plats i sin hemskola, det vill säga den skola som
ligger närmast hemmet. De andra skolorna tar bara emot elever om de
har lediga platser. Hemskolan är alltid skyldig att ta emot elever som är
folkbokförda i området.

När eleven fått en plats i en skola tar Välkomstens personal kontakt med
den nya skolan och lämnar över kartläggningsmaterial och finns med som stöd för planering av elevens första tid på skolan. Välkomstens personal rapporterar över kartläggning av elevens hälsa till mottagande skola. 

Barn som skriver

Val av skola

Utbildningsförvaltningen hanterar alla skolplaceringar för de kommunala skolorna. Om du vill lämna in en ansökan för kommande hösttermin eller göra ett byte av skola under pågående läsår använder du vår e-tjänst.

barn

Våra grundskolor

I Trollhättan finns kommunala skolor och friskolor. Elever som ska börja skolan i Trollhättans Stad får en anvisad skolplats. Genom det fria skolvalet är det möjligt att välja annan skola än den anvisade.

Senast granskad 2021-11-11 av ANDGLE