Lärare och elev med kulram

Att gå på Välkomsten

Till Sverige kommer elever från olika delar av världen, med olika skolbakgrunder, erfarenheter och kunskaper.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Tre killar sitter vid sina skolbänkar med papper och penna i händerna. De tittar in i kameran och ler.

Skollagen är tydlig i att det är skolans uppdrag att anpassa undervisningen efter elevens förutsättningar och behov (1 kap. 4 § skollagen). För att följa lagen och erbjuda elever som är nyanlända likvärdig utbildning behöver elevens bakgrund, styrkor, intressen och förmågor kartläggas. Vi använder Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och steg 2.  Kartläggningen ligger till grund för att anpassa utbildningen till elevens behov.

Fyra lärare sitter vid sina datorer i personalrummet. De samtalar med varandra. Mycket papper, pärmar och prylar i bokhyllor och på borden. Personal

På Välkomsten arbetar förstelärare och behöriga lärare.

Kartläggning

Under elevens tid på Välkomsten sker en kartläggning som sedan ligger till grund för klassplacering och planering av elevens fortsatta skolgång. Kartläggningen sker på elevens starkaste språk och parallellt med kartläggningen erbjuder Välkomsten undervisning i form av ämnes- och samhällsintroduktion.

Klasser organisation

Antalet elever på Välkomsten varierar. Klasser och grupper anpassas till elevernas antal och individens behov. 

Elevens tid på Välkomsten

  1. Inskrivningssamtal med samordnare.
  2. Börja på Välkomsten.
  3. Hälsosamtal samt hälsokontroll.
  4. Kartläggning steg 1: språk och erfarenheter.
  5. Kartläggning steg 2: litteracitet och numeracitet.
  6. Påbörjad överlämning till skolan.
  7. Fortsatt skolgång.

Parallellt med kartläggningen sker undervisning genom ämnesintroduktion och samhällsintroduktion. 

 

Senast granskad 2021-11-11 av ANDGLE