Lärare och elev med kulram

Att gå på Välkomsten

Till Sverige kommer elever från olika delar av världen, med olika skolbakgrunder, erfarenheter och kunskaper.

Personer
Enhet Välkomsten Besöksadress: Lyrfågelskolan, Hagtornsstigen 16 461 43 Trollhättan 0520-49 66 54

Tre killar sitter vid sina skolbänkar med papper och penna i händerna. De tittar in i kameran och ler.

Skollagen är tydlig i att det är skolans uppdrag att anpassa undervisningen efter elevens förutsättningar och behov (1 kap. 4 § skollagen). För att följa lagen och erbjuda elever som är nyanlända likvärdig utbildning behöver elevens bakgrund, styrkor, intressen och förmågor kartläggas. Vi använder Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och steg 2.  Kartläggningen ligger till grund för att anpassa utbildningen till elevens behov.

Alla barn går i grundskolan från ungefär 7 års ålder och den är obligatorisk. Skolplikten gäller årskurs 1–9, det vill säga i nio år. Som förälder ska du ha möjlighet att arbeta eller studera. Då kan ditt barn få gå på ett fritidshem efter skolans slut. Fritidshemmet ligger ofta i eller intill skolan.

Fyra lärare sitter vid sina datorer i personalrummet. De samtalar med varandra. Mycket papper, pärmar och prylar i bokhyllor och på borden. Personal

På Välkomsten arbetar förstelärare, lärare, studiehandledare, socialpedagoger och skolsköterska.

Kartläggning

Under elevens tid på Välkomsten sker kartläggning som sedan ligger till grund för elevens fortsatta skolgång. Kartläggningen sker på elevens starkaste språk och parallellt med kartläggningen erbjuder Välkomsten undervisning i form av ämnes- och samhällsintroduktion.

Klasser organisation

Antalet elever på Välkomsten varierar. Klasser och grupper anpassas till elevernas antal och individens behov. 

Elevens tid på Välkomsten

 

  1. Inskrivningssamtal med socialpedagog, påbörja hälsosamtal.
  2. Börja på Välkomsten.
  3. Fortsatt hälsosamtal.
  4. Kartläggning steg1: Språk och erfarenheter.
  5. Kartläggning steg2: Litteracitet och numeracitet.
  6. Påbörjad överlämning till skolan.
  7. Fortsatt skolgång.

Parallellt med kartläggningen erbjuder Välkomsten undervisning genom ämnesintroduktion och samhällsintroduktion. 

Relaterad information

Skolverket har tagit fram filmer om hur det svenska skolväsendet fungerar i Sverige. Filmerna finns på olika språk.

Skolverkets filmer om den svenska skolan

Senast granskad 2019-11-11 av Bente Budau