två barn läser

Läsfest på Sylteskolan!

Efter ett långt pandemiuppehåll har det äntligen varit läsfest på Sylteskolan igen! En härlig avslutning på terminen, arrangerad av lärare och personal på Sylteskolan F-6, för att fira elevernas framgångar.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Se filmen på Vimeo här! 

Sylteskolan har äntligen hållit ytterligare en Läsfest för att hylla skönlitteratur och inspirera till läsning. På Sylteskolan i Trollhättan arbetar vi för att främja elevernas läsning eftersom vi vet att läsförståelse är ett av de viktigaste verktygen vi kan ge eleverna för att de ska kunna påverka sin framtid och sina val i livet. Läsfesten innehåller ett gediget utbud av inspirerande aktiviteter att delta i, alla med syftet att öka elevernas läs- och skrivintresse. Författare så som Lena Ollmark (Dödvatten, Mardrömssällskapet, med flera) och Susanne McFie (Magiska spegeln, Hemliga klubben med flera) var inbjudna för att prata om sitt författarskap, läsa skräckberättelser och prata om sin bästa litteratur.

elever i rastutrymme

Sylteskolan

Sylteskolan är mitt i en spännande utvecklingsprocess där en helt ny skola byggs upp på området. Skolan omfattar förskoleklass, grundskola 1-9 , fritidshem och anpassad grundskola.

Senast granskad 2024-01-08 av ANDGLE