Lista över lekplatser i Trollhättan

Nedan hittar du alla lekplatser som finns i Trollhättan, sorterade efter området de finns i. Tryck på respektive område för att få kort information om området, lista på lekplatserna som finns där samt karta över var de är placerade. Klicka sedan på namnet till den lekplatsen du vill veta mer om.

Enhet Stadsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Stadsbyggnadsförvaltningen

Björndalen ligger på den västra sidan av älven och är en av Trollhättans yngsta stadsdelar. Området växte fram under 1980-talet. I Björndalen finns fem kommunala lekplatser.

Lekplats Björndals Gärde

Lekplats Regnstänket

Lekplats Solgården

Lekplats Tvillingarna

Lekplats Vårviksliden

Klicka på bilden för att komma till kartan över Björndalens lekplatser.

Centrala staden omfattar området från älven upp till Drottninggatan samt från järnvägen till Innovatumområdet. Centrala staden är den absolut folktätaste delen av staden. I Centrala staden finns tre kommunala lekplatser.

Spikön - Skrotnisses lekplats

Kungstorget

Kungsgatan

Klicka på någon av bilderna för att komma till kartan över Centrala Stadens lekplatser.

Dannebacken är beläget i Trollhättans östra del. Kommunens idrottsarena Edsborg ligger i anslutning till området. I Dannebacken finns tre kommunala lekplatser.

Lekängen

Fågelparken

DannebacksparkenKlicka på bilden för att komma till kartan över Dannebackens lekplatser.

Halvorstorp är beläget i Trollhättans östra del. Halvorstorp har som helhet en ganska blandad småhusbebyggelse, mest bestående av villor. I Halvorstorp finns fyra kommunala lekplatser.

Sågbacken

Snickarbacken

Lundhagen

Halvors park

Klicka på bilden för att komma till kartan över Halvorstorps lekplatser.

Hjortmossen ligger i anslutning till Centrala staden österut. Hjortmossen växte fram under slutet av 1950-talet och början av 1960-talet. I Hjortmossen finns en kommunal lekplats.

Hjortmosseparken

Klicka på bilden för att komma till kartan över Hjortmossens lekplatser.

Hjulkvarn, går också under namnet Egnahem, är beläget nordost om centrum och är en av stadens äldsta arbetarstadsdelar. Området har en intressant stadsplan från 1930-talet med oregelbundna kvarter. I Hjulkvarn finns fyra kommunala lekplatser.

Lövdungen

Hjulkvarnelund

Götalunden

Ekparken

Klicka på bilden för att komma till kartan över Hjulkvarns lekplatser. 

Karlstorp ligger strax söder om centrum. Merparten av bebyggelsen är från första halvan av 1960-talet. Tidigare låg lasarettet i det här området. I Karlstorp finns två kommunala lekplatser.

Kronomossen

Blåbärshagen 

Klicka på bilden för att komma till kartan över Karlstorps lekplatser.

Kronogården är beläget 2 km sydost om stadens centrum och byggdes på 1960-talet. Kronogården har ett tydligt markerat stadsdelscentrum, Kronogårds Torg, vilket är typiskt för 60-talets stadsplanering. I Kronogården finns tre kommunala lekplatser.

Nergårdsängen

Lantmannaparken

Altorpsparken

Rymdlekplatsen

Klicka på bilden för att komma till kartan över Kronogårdens lekplatser.

Källstorp är beläget på västra sidan av älven mellan Strömslund och Björndalen. Stadsdelen hör historiskt samman med Strömslund. Området präglas av småskalig och ganska spridd bebyggelse. I Källstorp finns en kommunal lekplats.

Skytteparken

Klicka på bilden för att komma till kartan över Källstorps lekplatser.

Lextorp är beläget i södra utkanten av Trollhättan. Stadsdelen började växa fram i början av 1970-talet och större delen av dagens bebyggelse var klar i början av 80-talet. I Lextorp finns en kommunal lekplats.

Lextorpsparken

Klicka på bilden för att komma till kartan över Lextorps lekplatser.

Olidan är beläget precis vid Göta Älv nedanför vattenfallen. Ett av Trollhättans två vattenkraftverk finns här. I Olidan finns en kommunal lekplats.

Insikten

Klicka på bilden för att komma till kartan över Olidans lekplatser.

Sandhem är beläget i Trollhättans östra utkant. I stort sett hela Sandhem byggdes under 1960 och 1970-talen. Här finns omfattande grupper av radhus och kedjehus. I Sandhem finns fem kommunala lekplatser.

Snäppmaden

Storegårdsparken

Pilängen

Offerhällsparken

Myrängen

Klicka på någon av bilderna för att komma till kartan över Sandhems lekplatser.

Sjuntorp är ett samhälle som ligger 13 km söder från Trollhättans centrum. Samhället är geografiskt utbrett. Sjuntorp har växt fram som ett textilindustrisamhälle. I Sjuntorp finns 6 kommunala lekplatser.

Rönnängen

Lunneberg

Linängen

Jena

Broskogen

Blackstorp

Klicka på någon av bilderna för att komma till kartan över Sjuntorps lekplatser. 

Skoftebyn är beläget i södra Trollhättan. Skoftebyn växte från början fram utan planering och samordning. Området hade då en stark koppling till industriområdet Nohab. I Skoftebyn finns sju kommunala lekplatser.

Skoftebytorg

Ryrparken

Ryrbäcksparken

Ormbunksparken

Nysätra

Eriksroparken

Brunörten

Klicka på någon av bilderna för att komma till kartan över Skoftebyns lekplatser. 

Skogshöjden är beläget en halvmil norr om staden och är Trollhättans nyaste stadsdel. Den började byggas i slutet på 1980-talet i samband med att man byggde ut sjukhuset, NÄL. I Skogshöjden finns sju kommunala lekplatser.

Bergtäkten

Släntkrönet

Ravinen

Kristallparken

Korteredsparken (Kritan)

Hjortronmyren

Blockstenparken

Aspudden

Klicka på bilden för att komma till kartan över Skogshöjdens lekplatser.

Strömslund är högt beläget på västra sidan av Göta Älv, mitt emot centrum. Strömslund är Sveriges äldsta planlagda område för arbetarbostäder. Den stolta historian präglar andan i stadsdelen. I Strömslund finns åtta kommunala lekplatser.

Balder

Björkedal

Björkhagen

De Lavals park

Dragarevägen

Edda parken

Kirtenparken

Spelmansparken

Klicka på någon av bilderna för att komma till kartan över Strömslunds lekplatser. 

Stavre är beläget i Trollhättans östra del. Den äldsta delen av Stavre var bebyggd redan för mer än 100 år sedan och låg avskilt från det som då var Trollhättan. I Stavre finns fyra kommunala lekplatser.

Sandhagen

Rönnhagen

Fågellyckan

Doppingen

Kartbild över lekplatser i Stavre
Klicka på bilden för att komma till kartan över Stavres lekplatser. 

Sylte är den sydligaste stadsdelen i Trollhättans tätort. Stadsdelen kom till under en dryg femårsperiod vid 1970-talets början, en av Trollhättans mest betydande expansionsperioder. I Sylte finns en kommunal lekplats.

Myrtuveparken

Klicka på bilden för att komma till kartan över Syltes lekplatser. 

Tingvalla är beläget i centrala Trollhättan. Området består till stor del av bostäder från 1940 och 1950-talen. En del hus är kraftigt förändrade men andra har en idag arkitektonisk klass. I Tingvalla finns två kommunala lekplatser.

Solgläntan

Maria Alberts park - Macken lekplatsen

Klicka på bilden för att komma till kartan över Tingvallas lekplatser. 

Torsred är beläget på västra sidan av Göta Älv och hör nära samman med Strömslund. Området består huvudsakligen av äldre blandad villabebyggelse. I Torsred finns två kommunala lekplatser.

Granlyckan

Lekvallen

Klicka på någon av bilderna för att komma till kartan över Torsreds lekplatser. 

Upphärad är ett samhälle i södra delen av Trollhättans kommun, beläget ca 20 km från centrum. Samhället är uppbyggt kring den numera nedlagda järnvägsstationen på Bergslagsbanan. I Upphärad finns fyra kommunala lekplatser.

Änggårdsvägen

Häftänggårdssvägen

Vadet

Parkvägen

Klicka på bilden för att komma till kartan över Upphärads lekplatser. 

Velanda är ett samhälle som är beläget ca 8 km söder om Trollhättans centrum. Samhället växte fram kring en numera nedlagd station på Bergslagsbanan. Idag är Velanda ett utpräglat villasamhälle. I Velanda finns två kommunala lekplatser.

Karolinerparken

Dragonvägen

Klicka på bilden för att komma till kartan över Velandas lekplatser. 

Väne-Åsaka är ett samhälle beläget 10 km öster om Trollhättans centrum. Väne-Åsaka är ett utpräglat småhussamhälle. I Väne-Åsaka finns två kommunala lekplatser.

Pilspetsen

Lyckevägen

Klicka på bilden för att komma till kartan över Väne-Åsakas lekplatser. 

Senast granskad: 2016-08-16 | av: Josefin Åkesson
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)