Lekplatser i Kronogården

Kronogården är beläget 2 km sydost om stadens centrum och byggdes på 1960-talet. Kronogården har ett tydligt markerat stadsdelscentrum, Kronogårds Torg, vilket är typiskt för 60-talets stadsplanering. I Kronogården finns fem kommunala lekplatser.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Bilden föreställer en ljusgrå och silvrig lekställning med två rutschkana. Lekställningen är formad som ett fort eller en borg. Det är sand under lekställningen och sanden lyser. Solen reflekterar i rutschkanan.

Lekplatsen i Altorpsparken

Lekplatsen i Altorpsparken ligger i en park intill flerbostadshus. Björkar runt lekplatsen ger halvskugga. Bredvid lekplatsen finns grusbollplan med två mål.

Lekplatsen på Nergårdsängen

Lekplatsen på Nergårdsängen ligger vid ett större grönområde mellan två bostadsområden. Platsen är öppen men delvis skuggig. I närheten av lekplatsen finns två bollplaner med målställningar.

Bilden föreställer en gungställning med fyra gungor som är omringat av ett staket. På staketet sitter en stor svart papperskorg och på vänster sida om det finns det en parkbänk.

Lekplatsen i Klockareparken

Lekplatsen i Klockareparken ligger vid Hojums begravningsplats. Intill lekplatsen finns en fotbollsplan.

Bilden föreställer en lekställning. Lekställningen består av två olika hus med en loftgång i mitten. Det högra huset är grått och har olika bilder från rymden på sig. Detta hus har också en rutschkana. Det högra huset är formad som en raket. Raketen är orange. Bakom lekställningen syns trädkronor.

Rymdlekplatsen

På Kronogården i kvarteret Skördetröskan ligger den nya lekplatsen med rymdtema. Hit tar man sig lättast via Kronostigen, som är en asfalterad gång- och cykelväg. Om du åker bil, parkerar du lättast vid Kronans fritidsgård.

Bilden föreställer en lekställning som står alldeles intill en jättestor buske. Lekställningen är gul, röd och blå och har en rutschkana. Framför lekställningen står ett grönt gungdjur.

Lekplatsen i Lantmannaparken

Lekplatsen i Lantmannaparken är placerad i ett flerbostadsområde. Platsen ligger soligt och öppet med avskärmande buskplanteringar. Träd runt om lekplatsen ger skugga.

Ikon föreställande en trekantig pratbubbla med ett utropstecken i

Gör en felanmälan!

Ibland upptäcker du som invånare eller besökare felaktigheter och problem före vi gör det. Du kan hjälpa oss genom att göra en felanmälan så vi kan åtgärda saken så snabbt som möjligt.

Senast granskad 2021-02-25 av EVEEOLS