Vy över lekplats

Lekplats Altorpsparken

Lekplats Altorpsparken ligger i en park intill flerbostadshus. Björkar runt lekplatsen ger halvskugga. Bredvid lekplatsen finns grusbollplan med två mål.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lekutrustning

 • Gungställning med 3 platser varav 1 för små barn
 • Gungställning med 5 platser varav 1 för små barn
 • Karusell
 • Stor lekställning med sandskopa
 • Sandlåda
 • 1 gungdjur
 • 2 parksoffor

Målgrupp

 • 0-6 år

Tillgänglighet

 • Vägen dit: Grusgångar leder till lekplatsen
 • Underlag: Sand
 • Belysning: Nej
 • Sittplatser: Ja 
Ikon föreställande en trekantig pratbubbla med ett utropstecken i

Gör en felanmälan!

Anmäl skador, problem eller brister som rör gator och vägar

Senast granskad 2019-04-10 av Katarina Loodh