Lekplatsprogrammet

Bra lekplatser är viktigt! Trollhättans lekplatsprogram är en vägledning för renovering, om- och nybyggnation av kommunala lekplatser.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Det finns 78 kommunala lekplatser i Trollhättan, 63 av dom ligger i centrala tätorten och 15 av dom ligger utanför i våra småorter. Lekplatserna varierar i storlek, innehåll och standard. Trollhättans kommunala lekplatser ska erbjuda ett högt lekvärde genom variation av redskap som skapar en bred och blandad lek.

Lekplatsprogrammet fungerar som ett planeringsverktyg när vi rustar upp, bygger om eller bygger nya lekplatser. Det sker hela tiden förändringar, både kring principer vid byggnation, lekredskap eller fallskyddsunderlag, men det sker också förändringar på stadens lekplatser. Här kan du som invånare också se när din favoritlekplats ska renoveras eller byggas om. 

Det här kan du läsa om i Trollhättans lekplatsprogram

  1. Beskrivning av lekplatsens sociala funktion i samhället och de positiva effekterna som lek och fysisk aktivitet har.

  2. Nulägesbeskrivning där vi berättar om Trollhättans lekplatser utifrån en inventering som gjorts, vilka olika lekplatstyper som finns och en lista över alla kommunala lekplatser.

  3. Aktivitetsdel med information om vad som är viktigt att tänka på när vi bygger om och planerar nya lekplatser följt av förslag på framtida investeringar i lekplatser och en prioriteringslista. 

  4. Presentation av Trollhättans stadsdelar, hur många barn som finns i de olika stadsdelarna och hur många av respektive lekplatstyp som finns där. 

Läs lekplatsprogrammet

Ta del av Trollhättan lekplatsprogram!

Senast granskad 2023-08-25 av ALIFRE