Bilden föreställer en hög lekställning med rutschkana och trappa. Precis bakom ställningen står två stora träd. I bild syns bara stammarna. Lekställningen är röd, gul och blå. Marken under är sand och i bakgrunden syns flera hus.

Lekplatsen i Offerhällsparken

Lekplatsen i Offerhällsparken ligger i ett bostadsområde. Det finns en mindre skogsdunge i anslutning till lekplatsen och en större grönyta en bit bort.

Personer
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lekutrustning

  • Gungställning med åtta platser varav två för små barn
  • Lekställning med rutschkana och sandskopa
  • Gungdjur

Övrig utrustning

  • Två parkbord
  • En papperskorg 

Målgrupp

  • 0-6 år

Tillgänglighet

  • Vägen dit: Två grusade entréer 
  • Underlag: Sand
  • Belysning: Nej
  • Sittplatser: Ja 

Hitta hit

Offerhällsparken - Kartportalen 

Foto är en bild på en röd gungställning med åtta gungor. Fotografiet är taget snett framifrån och de två gungorna närmast i bild är gungor för småbarn. Marken under är sand och det ligger kottar över hela marken. I bakgrunden är det tät skog.
Fotografiet är en översiktsbild över Offerhällsparkens lekplats. I bakgrunden syns en röd stor gungställning. I förgrunden syns ett gult gungdjur och till höger om det finns en stor lekställning med en rutschkana. Till höger i bild syns en stam.

Lekplatser i Sandhem

Sandhem är beläget i Trollhättans östra utkant. I stort sett hela Sandhem byggdes under 1960 och 1970-talen. Här finns omfattande grupper av radhus och kedjehus. I Sandhem finns fyra kommunala lekplatser.

Tjej som åker rutschkana ur en val i Vattenkraftens lekplats, blå ruta med text "lekplatser i Trollhättan"

Lista över lekplatser i Trollhättan

Här hittar du alla lekplatser som finns i Trollhättan, sorterade efter områden. Tryck på respektive område för att få kort information om området, lista på lekplatserna som finns där samt karta över var de är placerade.

Senast granskad 2021-02-24 av evelina.e.olsson@trollhattan.se