Foto taget snett från höger på lekplatsen. Närmast i bild till höger är en sandlåda och till vänster ett bänkbord, därefter ett lågt klätterhus med rutschkana, bakom ser man en gungställning. Klätterhuset och gungställningen är blåa. Underlaget på lekplatsen är sand med gräs runtom, i bakgrunden finns tät skog.

Lekplatsen i Offerhällsparken

Lekplatsen i Offerhällsparken ligger i ett bostadsområde. Det finns en mindre skogsdunge i anslutning till lekplatsen och en större grönyta en bit bort.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Lekutrustning

 • Gungställning med tre olika sorters gungor, varav en för små barn
 • Lekställning med bland annat rutschkana och romerska ringar
 • Sandlåda
 • Klätterstång
 • Lekplatssnurra

Övrig utrustning

 • Ett parkbord
 • En papperskorg 

Målgrupp

 • 0-6 år

Tillgänglighet

 • Vägen dit: Två grusade entréer 
 • Underlag: Sand
 • Belysning: Nej
 • Sittplatser: Ja 

Hitta hit

Offerhällsparken - Kartportalen 

Fotot är en närbild på en blå gungställning. Först är det en större nätgunga, därefter en bebisgunga och sist en vanlig gunga. Bakom gungställningen syns ett lågt klätterhus med en gul rutschkana. Lekplatsens underlag är sand, runt om är det gräs. I bakgrunden finns ett bostadsområde och himlen ovanför hustaken är blå.
Foto över en lekplats. Till höger är bild på ett klätterhus med gul rutschkana. Mitt i fotot finns en blå gungställning med tre olika gungor, det är ett staket i trä mellan gungorna och lekhuset. Längst till vänster är det två klätterstänger och en ståsnurra. Underlaget är sand, det är gräs runt om lekplatsen och i bakgrunden tät skog.

Lekplatser i Sandhem

Sandhem är beläget i Trollhättans östra utkant. I stort sett hela Sandhem byggdes under 1960 och 1970-talen. Här finns omfattande grupper av radhus och kedjehus. I Sandhem finns fyra kommunala lekplatser.

Tjej som åker rutschkana ur en val i Vattenkraftens lekplats, blå ruta med text "lekplatser i Trollhättan"

Lista över lekplatser i Trollhättan

Här hittar du alla lekplatser som finns i Trollhättan, sorterade efter områden. Tryck på respektive område för att få kort information om området, lista på lekplatserna som finns där samt karta över var de är placerade.

Senast granskad 2021-08-27 av REBGUS