Lekplatser i Sandhem

Sandhem är beläget i Trollhättans östra utkant. I stort sett hela Sandhem byggdes under 1960 och 1970-talen. Här finns omfattande grupper av radhus och kedjehus. I Sandhem finns fem kommunala lekplatser.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen
Klätterställning, koja och gunghäst

Lekplats Myrängen

Lekplats Myrängen är belägen i ett skyddat läge inne i ett villaområde. Höga lövträd ger platsen skugga.

Gul och röd klätterställning

Lekplats Snäppmaden

Lekplats Snäppmaden ligger i ett lugnt villaområde i närheten av förskola. I närheten finns också grusbollplan, gräsmattor och ett skogsparti.

Klätterställning i förgrunden och gungställning i bakgrunden

Lekplats Offerhällsparken

Lekplats Offerhällsparken ligger i ett bostadsområde. Det finns en mindre skogsdunge i anslutning till lekplatsen och en större grönyta en bit bort.

Vybild över en lekplats med gunga och rutschkana. I bakgrunden syns ett stort gult hus.

Lekplats Storegårdsparken

Lekplats Storegården ligger i Storegårdsparken norra del alldeles intill Storegårdshuset. Runt parken ligger villabebyggelse och i parkens södra del ligger förskola. I nära anslutning till lekplatsen finns en hundrastgård och en mindre skogsdunge.

Ikon föreställande en trekantig pratbubbla med ett utropstecken i

Gör en felanmälan!

Ibland upptäcker du som invånare eller besökare felaktigheter och problem före vi gör det. Du kan hjälpa oss genom att göra en felanmälan så vi kan åtgärda saken så snabbt som möjligt.

Senast granskad 2020-06-30 av Clara Bengtsson