Lekplatser i Sandhem

Sandhem är beläget i Trollhättans östra utkant. I stort sett hela Sandhem byggdes under 1960 och 1970-talen. Här finns omfattande grupper av radhus och kedjehus. I Sandhem finns fyra kommunala lekplatser.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Bilden föreställer en gungställning fotograferad från sidan. Gungställningen är röd och har åtta gungor. Marken är sand och i sanden syns skuggorna från flera gungor. Runt gungställningen är det ett staket. I bakgrunden syns flera gröna buskar och ett stort träd.

Lekplatsen på Myrängen

Lekplatsen på Myrängen är belägen i ett skyddat läge inne i ett villaområde. Höga lövträd ger platsen skugga.

Bilden föreställer ett gungdjur med fyra platser. Sittdelen är rund och orange. Marken under är sand. Den orangea färgen lyser i bild.

Lekplatsen på Snäppmaden

Lekplatsen på Snäppmaden ligger i ett lugnt villaområde i närheten av förskola. I närheten finns också grusbollplan, gräsmattor och ett skogsparti.

Foto taget snett från höger på lekplatsen. Närmast i bild till höger är en sandlåda och till vänster ett bänkbord, därefter ett lågt klätterhus med rutschkana, bakom ser man en gungställning. Klätterhuset och gungställningen är blåa. Underlaget på lekplatsen är sand med gräs runtom, i bakgrunden finns tät skog.

Lekplatsen i Offerhällsparken

Lekplatsen i Offerhällsparken ligger i ett bostadsområde. Det finns en mindre skogsdunge i anslutning till lekplatsen och en större grönyta en bit bort.

Bilden föreställer en bollkorg som sitter på en pelare i luften. Bollkorgen har tre olika sektioner i rött, blått och gult. I bakgrunden syns himlen som är molnig och även en trädkrona.

Lekplatsen i Storegårdsparken

Lekplatsen i Storegården ligger i Storegårdsparken norra del alldeles intill Storegårdshuset. Runt parken ligger villabebyggelse och i parkens södra del ligger förskola. I nära anslutning till lekplatsen finns en hundrastgård och en mindre skogsdunge.

Ikon föreställande en trekantig pratbubbla med ett utropstecken i

Gör en felanmälan!

Ibland upptäcker du som invånare eller besökare felaktigheter och problem före vi gör det. Du kan hjälpa oss genom att göra en felanmälan så vi kan åtgärda saken så snabbt som möjligt.

Senast granskad 2021-02-25 av EVEEOLS