Kartbild över lekplatserna i Sandhem.

Lekplatser i Sandhem

Sandhem är beläget i Trollhättans östra utkant. I stort sett hela Sandhem byggdes under 1960 och 1970-talen. Här finns omfattande grupper av radhus och kedjehus. I Sandhem finns fem kommunala lekplatser.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen
Klätterställning, koja och gunghäst

Lekplats Myrängen

Lekplats Myrängen är belägen i ett skyddat läge inne i ett villaområde. Höga lövträd ger platsen skugga.

Klätterställning i förgrunden och gungställning i bakgrunden

Lekplats Offerhällsparken

Lekplats Offerhällsparken ligger i ett bostadsområde. Det finns en mindre skogsdunge i anslutning till lekplatsen och en större grönyta en bit bort.

Lite grå-rosa lekplats med slott

Lekplats Pilängen

Lekplats Pilängen ligger i ett villaområde. Vid lekplatsen finns en gräskullar.

Gul och röd klätterställning

Lekplats Snäppmaden

Lekplats Snäppmaden ligger i ett lugnt villaområde i närheten av förskola. I närheten finns också grusbollplan, gräsmattor och ett skogsparti.

Vybild över en lekplats med gunga och rutschkana. I bakgrunden syns ett stort gult hus.

Lekplats Storegårdsparken

Lekplats Storegården ligger i Storegårdsparken norra del alldeles intill Storegårdshuset. Runt parken ligger villabebyggelse och i parkens södra del ligger förskola. I nära anslutning till lekplatsen finns en hundrastgård och en mindre skogsdunge.

Senast granskad 2019-04-11 av Katarina Loodh