Sandhem

Sandhem är beläget i Trollhättans östra utkant. I stort sett hela Sandhem byggdes under 1960 och 1970-talen. Här finns omfattande grupper av radhus och kedjehus. I Sandhem finns fem kommunala lekplatser.

Enhet Stadsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Stadsbyggnadsförvaltningen
  • Lekplats Snäppmaden ligger i ett lugnt villaområde i närheten av förskola. I närheten finns också grusbollplan, gräsmattor och ett skogsparti. Snäppmaden
  • Lekplats Storegården ligger i Storegårdsparken norra del alldeles intill Storegårdshuset. Runt parken ligger villabebyggelse och i parkens södra del ligger förskola. I nära anslutning till lekplatsen finns en hundrastgård och en mindre skogsdunge. Storegårdsparken
  • Lekplats Pilängen ligger i ett villaområde. Vid lekplatsen finns en gräskullar. Pilängen
  • Lekplats Offerhällsparken ligger i ett bostadsområde. Det finns en mindre skogsdunge i anslutning till lekplatsen och en större grönyta en bit bort. Offerhällsparken
  • Lekplats Myrängen är belägen i ett skyddat läge inne i ett villaområde. Höga lövträd ger platsen skugga. Myrängen
Senast granskad: 2015-05-11 av: Josefin Åkesson
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)