Lekplatser i Sandhem

Sandhem är beläget i Trollhättans östra utkant. I stort sett hela Sandhem byggdes under 1960 och 1970-talen. Här finns omfattande grupper av radhus och kedjehus. I Sandhem finns fyra kommunala lekplatser.

Personer
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bilden föreställer en gungställning fotograferad från sidan. Gungställningen är röd och har åtta gungor. Marken är sand och i sanden syns skuggorna från flera gungor. Runt gungställningen är det ett staket. I bakgrunden syns flera gröna buskar och ett stort träd.

Lekplats Myrängen

Lekplats Myrängen är belägen i ett skyddat läge inne i ett villaområde. Höga lövträd ger platsen skugga.

Bilden föreställer ett gungdjur med fyra platser. Sittdelen är rund och orange. Marken under är sand. Den orangea färgen lyser i bild.

Lekplats Snäppmaden

Lekplats Snäppmaden ligger i ett lugnt villaområde i närheten av förskola. I närheten finns också grusbollplan, gräsmattor och ett skogsparti.

Bilden föreställer en hög lekställning med rutschkana och trappa. Precis bakom ställningen står två stora träd. I bild syns bara stammarna. Lekställningen är röd, gul och blå. Marken under är sand och i bakgrunden syns flera hus.

Lekplats Offerhällsparken

Lekplats Offerhällsparken ligger i ett bostadsområde. Det finns en mindre skogsdunge i anslutning till lekplatsen och en större grönyta en bit bort.

Bilden föreställer en bollkorg som sitter på en pelare i luften. Bollkorgen har tre olika sektioner i rött, blått och gult. I bakgrunden syns himlen som är molnig och även en trädkrona.

Lekplats Storegårdsparken

Lekplats Storegården ligger i Storegårdsparken norra del alldeles intill Storegårdshuset. Runt parken ligger villabebyggelse och i parkens södra del ligger förskola. I nära anslutning till lekplatsen finns en hundrastgård och en mindre skogsdunge.

Ikon föreställande en trekantig pratbubbla med ett utropstecken i

Gör en felanmälan!

Ibland upptäcker du som invånare eller besökare felaktigheter och problem före vi gör det. Du kan hjälpa oss genom att göra en felanmälan så vi kan åtgärda saken så snabbt som möjligt.

Senast granskad 2020-07-14 av Clara B