Klätterställning, koja och gunghäst

Lekplats Myrängen

Lekplats Myrängen är belägen i ett skyddat läge inne i ett villaområde. Höga lövträd ger platsen skugga.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lekutrustning

  • Gungställning med 8 platser varav 2 för små barn
  • Lekställning båt
  • 2 gungdjur
  • Lekställning med rutsch
  • 1 parkbord

Målgrupp

  • 0-6 år

Tillgänglighet

  • Vägen dit: Grusgång löper genom lekplatsen 
  • Underlag: Sand
  • Belysning: Nej
  • Sittplatser: Ja
Senast granskad 2019-04-10 av Clara Bengtsson