Klätterställning, koja och gunghäst

Lekplats Myrängen

Lekplats Myrängen är belägen i ett skyddat läge inne i ett villaområde. Höga lövträd ger platsen skugga.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lekutrustning

  • Gungställning med 8 platser varav 2 för små barn
  • Lekställning båt
  • 2 gungdjur
  • Lekställning med rutsch
  • 1 parkbord

Målgrupp

  • 0-6 år

Tillgänglighet

  • Vägen dit: Grugång löper genom lekplatsen 
  • Underlag: Sand
  • Belysning: Nej
  • Sittplatser: Ja
Ikon föreställande en trekantig pratbubbla med ett utropstecken i

Gör en felanmälan!

Ibland upptäcker du som invånare eller besökare felaktigheter och problem före vi gör det. Du kan hjälpa oss genom att göra en felanmälan så vi kan åtgärda saken så snabbt som möjligt.

Senast granskad 2019-04-10 av Katarina Loodh