Bilden föreställer en bollkorg som sitter på en pelare i luften. Bollkorgen har tre olika sektioner i rött, blått och gult. I bakgrunden syns himlen som är molnig och även en trädkrona.

Lekplatsen i Storegårdsparken

Lekplatsen i Storegården ligger i Storegårdsparken norra del alldeles intill Storegårdshuset. Runt parken ligger villabebyggelse och i parkens södra del ligger förskola. I nära anslutning till lekplatsen finns en hundrastgård och en mindre skogsdunge.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Lekutrustning

 • Gungställning med sex platser varav två för små barn
 • Kompisgunga
 • Två gungdjur
 • Stor lekställning med rutschkana, kryprör och klättervägg
 • Gungbräda
 • Bollkorg 

Övrig utrustning

 • Ett parkbord
 • Två papperskorgar

Målgrupp

 • 0-12 år

Tillgänglighet

 • Vägen dit: Asfalterad gång ända fram till lekytan
 • Underlag: Sand och asfalt
 • Belysning: Ja
 • Sittplatser: Ja 

Hitta hit

Storegårdsparken - Kartportalen 

Fotografiet är en foto på en gungställning med en kompisgunga. Ställningen är grön och röd och kompisgunga är blå och svart. Marken under gungan är i sand och bakom gungan är det en gräskulle. I bakgrunden syns en skogsdunge med flertalet olika gröna träd. Fotografiet är taget på sommaren och i sanden syns gungans skugga.
Bilden är en översiktsbild över Storegårdsparkens lekplats. Från vänster i bild syns en liten lekställning, ett lekhus, en gungställning, en gungbräda och ett gungdjur. I bildens högra kant, i bakgrunden, finns ett stort gult hus. Fotografiet riktigt lyser. Det är taget på sommaren.

Lista över lekplatser i Trollhättan

Vilken är din favoritlekplats? I Trollhättan finns ungefär 80 lekplatser. Här kan du läsa mer om dem och se var alla lekplatser ligger. Navigera dig genom kartan eller gå in på de olika stadsdelarna i Trollhättan för att hitta lekplatsen du söker.

Senast granskad 2021-02-24 av EVEEOLS