Bilden föreställer en mobilusgunga. Gungan är röd och marken under är sand. I bakgrunden syns ett skogsparti

Lekplatsen på Hjortronmyren

Lekplatsen på Hjortronmyren ligger i ett lugnt bostadsområde med en förskola i närheten. Platsen är omgiven av naturområde.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Lekutrustning

  • Gungställning med fem platser varav tro för små barn
  • Mobilusgunga
  • Lekställning med rutschkana
  • Lekställning med sandskopa

Övrig utrustning

  • Ett parkbord

Målgrupp

  • 0-12 år

Tillgänglighet

  • Vägen dit: Asfaltsgång från gång- och cykelväg leder fram till lekplatsen
  • Underlag: Sand
  • Belysning: Nej
  • Sittplatser: Ja

Hitta hit

Hjortronmyren - Kartportalen 

Lekplatser i Skogshöjden

Skogshöjden är beläget en halvmil norr om staden och är Trollhättans nyaste stadsdel. Den började byggas i slutet på 1980-talet i samband med att man byggde ut sjukhuset, NÄL. I Skogshöjden finns åtta kommunala lekplatser.

Tjej som åker rutschkana ur en val i Vattenkraftens lekplats, blå ruta med text "lekplatser i Trollhättan"

Lista över lekplatser i Trollhättan

Här hittar du alla lekplatser som finns i Trollhättan, sorterade efter områden. Tryck på respektive område för att få kort information om området, lista på lekplatserna som finns där samt karta över var de är placerade.

Senast granskad 2021-02-24 av EVEEOLS