Gungkarusell för två

Lekplats Hjortronmyren

Lekplats Hjortronmyren ligger i ett lugnt bostadsområde med en förskola i närheten. Platsen är omgiven av naturområde.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lekutrustning

  • Gungställning med 6 platser varav 3 för små barn
  • Mobilusgunga
  • Stor lekställning med rutsch
  • Stor lekställning med sandskopa
  • 1 parkbord

Målgrupp

  • 0-12 år

Tillgänglighet

  • Vägen dit: Asfaltsgång från gång- och cykelväg leder fram till lekplatsen
  • Underlag: Sand
  • Belysning: Nej
  • Sittplatser: Ja
Ikon föreställande en trekantig pratbubbla med ett utropstecken i

Gör en felanmälan!

Ibland upptäcker du som invånare eller besökare felaktigheter och problem före vi gör det. Du kan hjälpa oss genom att göra en felanmälan så vi kan åtgärda saken så snabbt som möjligt.

Senast granskad 2019-04-10 av clara.s.bengtsson@trollhattan.se