Gungkarusell för två

Lekplats Hjortronmyren

Lekplats Hjotronmyren ligger i ett lugnt bostadsområde med en förskola i närheten. Platsen är omgiven av naturområde.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lekutrustning

  • Gungställning med 6 platser varav 3 för små barn
  • Mobilusgunga
  • Stor lekställning med rutsch
  • Stor lekställning med sandskopa
  • 1 parkbord

Målgrupp

  • 0-12 år

Tillgänglighet

  • Vägen dit: Asfaltsgång från gång- och cykelväg leder fram till lekplatsen
  • Underlag: Sand
  • Belysning: Nej
  • Sittplatser: Ja
Ikon föreställande en trekantig pratbubbla med ett utropstecken i

Gör en felanmälan!

Anmäl skador, problem eller brister som rör gator och vägar

Senast granskad 2019-04-10 av Katarina Loodh