Lekplatser i Skogshöjden

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Bilden är en närbild på en röd leksaks kikare.

Lekplatsen i Liljedal

Lekplatsen i Liljedal ligger i utkanten av Skogshöjden.

Bilden är en översiktsbild över lekplatsen Ravinen. Till höger i bild står en gungställning. Den är fotograferad från sidan. Gungställningen är röd och har fyra gungor. Till vänster i bild syns en lekställning i grönt, gult, blått och rött. Den har en rutschkana och ett stort klätternät. I bakgrunden syns ett litet berg och flertalet träd.

Lekplatsen vid Utsiktsgatan

Lekplatsen vid Utsiktsgatan ligger vid ett grönområde i Skogshöjden.

Fotot är en bild över en lekplats. I bakgrunden till vänster i bild står en grön gungställning med tre platser. Precis framför gungställningen står ett stort träd med en fågelholk. I förgrunden till höger syns en lekställning med en rutschkana.

Lekplatsen i Aspudden

Lekplatsen i Aspudden ligger i ett litet naturområde omgiven av hus på alla sidor.

Bilden är en närbild på ett blått gungdjur formad som en motorcykel. I bakgrunden syns ett staket som omringar en gungställning. Fotografiet är taget i grodperspektiv och marken är sand.

Lekplatsen vid Berghemsgatan

Lekplatsen vid Berghemsgatan ligger något undangömd på en grönyta bakom bostadsbebyggelsen i området. Bara några hundra meter bort ligger lekplats Bergtäkten.

Fotografiet är en närbild på ett lekredskap som är formad som en cirkel med ett hål i mitten. Redskapet är blått och har en grön kant.

Lekplatsen i Berghemsparken

Lekplatsen i Berghemsparken är placerad ovanför fotbollsplanerna intill en gång- och cykelväg som leder till bostäderna ovanför bergtäkten. Platsen är öppen och i anslutning till lekplatsen finns en asfalterad basketplan med två korgar.

Lekplatsen på Hjortronmyren

Lekplatsen på Hjortronmyren ligger i ett lugnt bostadsområde med en förskola i närheten. Platsen är omgiven av naturområde.

Fotografiet föreställer en lekplats. I förgrunden står ett gungdjur i orange. Bakom gungdjuret står en lekställning med en klättervägg i svart och en röd rutschkana. Marken är sand och i bakgrunden syns ännu ett litet lekhus med en blå rutschkana.

Lekplatsen i Korteredsparken

Lekplatsen i Korteredsparken ligger i norra Skogshöjden i ett område med blandad bebyggelse med både villor och flerfamiljshus. Vid lekplatsen ligger en förskola och en skogsdunge angränsar till platsen. Lite längre bort ligger en grusbollplan.

Bilden föreställer ett lekhus formad som ett tåglok. Loket är rött, blått och gult och är i trä.

Lekplatsen i Blockstensparken

Lekplatsen i Blockstensparken ligger i en liten kvarterspark i ett villaområde.

Gör en felanmälan!

Ibland upptäcker du som invånare eller besökare felaktigheter och problem före vi gör det. Du kan hjälpa oss genom att göra en felanmälan så vi kan åtgärda saken så snabbt som möjligt.

Senast granskad 2023-08-14 av ALIFRE