Karta över lekplatser i Skogshöjden

Lekplatser i Skogshöjden

Skogshöjden är beläget en halvmil norr om staden och är Trollhättans nyaste stadsdel. Den började byggas i slutet på 1980-talet i samband med att man byggde ut sjukhuset, NÄL. I Skogshöjden finns sju kommunala lekplatser.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen
Stor lekställning med rutschkana

Lekplats Aspudden

Lekplats Aspudden ligger i ett litet naturområde omgiven av hus på alla sidor.

Stor klätterställning på lekplats

Lekplats Bergtäkten

Lekplats Bergtäkten är placerad ovanför fotbollsplanerna intill en gång- och cykelväg som leder till bostäderna ovanför bergtäkten. Platsen är öppen och i anslutning till lekplatsen finns en asfalterad basketplan med två korgar.

Lekplats Blockstenparken

Lekplats Blockstensparken ligger i en liten kvarterspark i ett villaområde.

Gungkarusell för två

Lekplats Hjortronmyren

Lekplats Hjortronmyren ligger i ett lugnt bostadsområde med en förskola i närheten. Platsen är omgiven av naturområde.

Klätterställning med rutschkana

Lekplats Korteredsparken (Kritan)

Lekplats Korteredsparken ligger i norra Skogshöjden i ett område med blandad bebyggelse med både villor och flerfamiljshus. Vid lekplatsen ligger ett dagis och ett skogsdunge angränsar till platsen. Lite längre bort ligger en grusbollplan.

Gungställning och sandlåda med grävmaskin

Lekplats Kristallparken

Lekplats Kristallparken ligger i ett trafikskyddat läge utmed en gångstig. Lekplatsen gränsar till både hyreshus och skogsparti.

Vybild över lekplats med gungor, rutschkana och utemöbler

Lekplats Ravinen

Lekutrustning Målgrupp Tillgänglighet Vägen dit:  Underlag:  Belysning:  Sittplatser: 

Klätterställning och gungor

Lekplats Släntkrönet

Lekplats Släntkrönet ligger något undangömd på en grönyta bakom bostadsbebyggelsen i området. Bara några hundra meter bort ligger lekplats Bergtäkten.

Senast granskad 2019-04-11 av Katarina Loodh