Bilden är en översiktsbild över lekplatsen Ravinen. Till höger i bild står en gungställning. Den är fotograferad från sidan. Gungställningen är röd och har fyra gungor. Till vänster i bild syns en lekställning i grönt, gult, blått och rött. Den har en rutschkana och ett stort klätternät. I bakgrunden syns ett litet berg och flertalet träd.

Lekplatsen vid Utsiktsgatan

Lekplatsen vid Utsiktsgatan ligger vid ett grönområde i Skogshöjden.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Lekutrustning

  • Gungställning med fyra platser varav en för små barn
  • Klätterställning med rutschkana 
  • Gungdjur med fyra platser

Övrig utrustning

  • Ett parkbord

Målgrupp

  • 0-8 år

Tillgänglighet

  • Vägen dit: Grusgång 
  • Underlag: Sand
  • Belysning: Nej
  • Sittplatser: Ja

Hitta hit

Ravinen - Kartportalen

Lekplatser i Skogshöjden

Skogshöjden är beläget en halvmil norr om staden och är Trollhättans nyaste stadsdel. Den började byggas i slutet på 1980-talet i samband med att man byggde ut sjukhuset, NÄL. I Skogshöjden finns åtta kommunala lekplatser.

Tjej som åker rutschkana ur en val i Vattenkraftens lekplats, blå ruta med text "lekplatser i Trollhättan"

Lista över lekplatser i Trollhättan

Här hittar du alla lekplatser som finns i Trollhättan, sorterade efter områden. Tryck på respektive område för att få kort information om området, lista på lekplatserna som finns där samt karta över var de är placerade.

Senast granskad 2021-02-24 av EVEEOLS