Vybild över lekplats med gungor, rutschkana och utemöbler

Lekplats Ravinen

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lekutrustning

Målgrupp

Tillgänglighet

  • Vägen dit: 
  • Underlag: 
  • Belysning: 
  • Sittplatser: 
Ikon föreställande en trekantig pratbubbla med ett utropstecken i

Gör en felanmälan!

Anmäl skador, problem eller brister som rör gator och vägar

Senast granskad 2019-04-10 av Katarina Loodh