Fotot är en bild över en lekplats. I bakgrunden till vänster i bild står en grön gungställning med tre platser. Precis framför gungställningen står ett stort träd med en fågelholk. I förgrunden till höger syns en lekställning med en rutschkana.

Lekplatsen i Aspudden

Lekplatsen i Aspudden ligger i ett litet naturområde omgiven av hus på alla sidor.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

 Lekutrustning

  • Gungställning med fyra platser varav en för små barn
  • Lekställning med rutschkana
  • Lekhus
  • Två gungdjur

Övrig utrustning

  • Ett parkbord 

Målgrupp

  • 0-8 år

Tillgänglighet

  • Vägen dit: Grusbelagd stig leder genom lekplatsen
  • Underlag: Sand
  • Belysning: Nej
  • Sittplatser: Ja

Hitta hit

Aspudden - Kartportalen 

Lekplatser i Skogshöjden

Skogshöjden är beläget en halvmil norr om staden och är Trollhättans nyaste stadsdel. Den började byggas i slutet på 1980-talet i samband med att man byggde ut sjukhuset, NÄL. I Skogshöjden finns åtta kommunala lekplatser.

Tjej som åker rutschkana ur en val i Vattenkraftens lekplats, blå ruta med text "lekplatser i Trollhättan"

Lista över lekplatser i Trollhättan

Här hittar du alla lekplatser som finns i Trollhättan, sorterade efter områden. Tryck på respektive område för att få kort information om området, lista på lekplatserna som finns där samt karta över var de är placerade.

Senast granskad 2021-02-24 av EVEEOLS