Stor lekställning med rutschkana

Lekplats Aspudden

Lekplats Aspudden ligger i ett litet naturområde omgiven av hus på alla sidor.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Lekutrustning

  • Gungställning med 4 platser, varav 2 för små barn
  • Stor lekställning med rutsch
  • Litet lekhus
  • 2 gungdjur
  • 1 parkbord

Målgrupp

  • 0-8 år

Tillgänglighet

  • Vägen dit: Grusbelagd stig leder genom lekplatsen
  • Underlag: Sand
  • Belysning: Nej
  • Sittplatser: Ja
Ikon föreställande en trekantig pratbubbla med ett utropstecken i

Gör en felanmälan!

Ibland upptäcker du som invånare eller besökare felaktigheter och problem före vi gör det. Du kan hjälpa oss genom att göra en felanmälan så vi kan åtgärda saken så snabbt som möjligt.

Senast granskad 2019-04-10 av Katarina Loodh