Stor lekställning med rutschkana

Lekplats Aspudden

Lekplats Aspudden ligger i ett litet naturområde omgiven av hus på alla sidor.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Lekutrustning

  • Gungställning med 4 platser, varav 2 för små barn
  • Stor lekställning med rutsch
  • Litet lekhus
  • 2 gungdjur
  • 1 parkbord

Målgrupp

  • 0-8 år

Tillgänglighet

  • Vägen dit: Grusbelagd stig leder genom lekplatsen
  • Underlag: Sand
  • Belysning: Nej
  • Sittplatser: Ja
Ikon föreställande en trekantig pratbubbla med ett utropstecken i

Gör en felanmälan!

Anmäl skador, problem eller brister som rör gator och vägar

Senast granskad 2019-04-10 av Katarina Loodh