Fotografiet är en närbild på ett lekredskap som är formad som en cirkel med ett hål i mitten. Redskapet är blått och har en grön kant.

Lekplatsen i Berghemsparken

Lekplatsen i Berghemsparken är placerad ovanför fotbollsplanerna intill en gång- och cykelväg som leder till bostäderna ovanför bergtäkten. Platsen är öppen och i anslutning till lekplatsen finns en asfalterad basketplan med två korgar.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Lekutrustning

 • Gungställning med fyra platser varav en för små barn
 • Lekställning med klätternät
 • Två gungdjur
 • Gungbräda
 • Klättervägg
 • Asfalterad yta för landhockey och basket

Övrig utrustning 

 • Två parkbänkar
 • En papperskorg 

Målgrupp

 • 0-12 år

Tillgänglighet

 • Vägen dit: Asfalterad gång- och cykelväg leder fram till lekplatsen
 • Underlag: Sand och asfalt
 • Belysning: Ja
 • Sittplatser: Ja 

Hitta hit

Bergtäkten - Kartportalen

Bilden föreställer en lekställning med fyra små hus. Klätternät och broar binder husen samman. Huset till höger har en rutschkana. Huset till vänster har en stege. Huset är väldigt färgglatt. Det är rött, blått, gult, grått och grönt.
Bilden är ett foto över en stor ställning med massor med olika redskap för träning och lek. Ställningen är blå, gul och grå. Marken är sand.

Lekplatser i Skogshöjden

Skogshöjden är beläget en halvmil norr om staden och är Trollhättans nyaste stadsdel. Den började byggas i slutet på 1980-talet i samband med att man byggde ut sjukhuset, NÄL. I Skogshöjden finns åtta kommunala lekplatser.

Tjej som åker rutschkana ur en val i Vattenkraftens lekplats, blå ruta med text "lekplatser i Trollhättan"

Lista över lekplatser i Trollhättan

Här hittar du alla lekplatser som finns i Trollhättan. Navigera dig genom kartan eller gå in på de olika stadsdelarna i Trollhättan för att hitta lekplatsen du söker.

Senast granskad 2021-02-24 av EVEEOLS