Bilden föreställer en lekställning med en röd rutschkana. I bakgrunden syns en gungställning med fyra gungor. Ställningen är röd.

Lekplatsen i Gena

Lekplatsen i Gena ligger i Sjuntorps norra del på en öppen grönyta i ett bostadsområde.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Lekutrustning

 • Gungställning med fyra platser varav två för små barn
 • Lekställning med rutschkana
 • Två gungdjur
 • Lekhus
 • Sandlåda

Övrig utrustning

 • Två parkbänkar
 • En papperskorg

Målgrupp

 • 0-8 år

Tillgänglighet

 • Vägen dit: Asfaltsgångar leder fram till lekytan
 • Underlag: Sand
 • Belysning: Nej
 • Sittplatser: Ja 

Hitta hit

Gena - Kartportalen

Lekplatser i Sjuntorp

Sjuntorp är ett samhälle som ligger 13 km söder från Trollhättans centrum. Samhället är geografiskt utbrett. Sjuntorp har växt fram som ett textilindustrisamhälle. I Sjuntorp finns sex kommunala lekplatser.

Tjej som åker rutschkana ur en val i Vattenkraftens lekplats, blå ruta med text "lekplatser i Trollhättan"

Lista över lekplatser i Trollhättan

Här hittar du alla lekplatser som finns i Trollhättan, sorterade efter områden. Tryck på respektive område för att få kort information om området, lista på lekplatserna som finns där samt karta över var de är placerade.

Senast granskad 2021-02-24 av EVEEOLS