Lekplatser i Sjuntorp

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Bilden föreställer en lekställning med en röd rutschkana. I bakgrunden syns en gungställning med fyra gungor. Ställningen är röd.

Lekplatsen i Gena

Lekplatsen i Gena ligger i Sjuntorps norra del på en öppen grönyta i ett bostadsområde.

Fotografiet är en översiktsbild över Linängens lekplats. Från vänster i bild syns en lekställning, ett gungdjur i form av en traktor och en stor röd och gul lekställning med rutschkana. Marken är sand och i bakgrunden syns två stora hus. Himlen är blå.

Lekplatsen vid Kyrkvägen

Lekplatsen vid Kyrkvägen ligger inne i ett område med främst villor och en del flerbostadshus. I närheten ligger en förskola.

Foto över en färgglad lekplats, underlaget är av sand och runt om växer det gräs.

Lekplatsen i Broskogen

Lekplatsen i Broskogen ligger fint placerad i kuperad terräng intill ett vattendrag. Det finns ett bostadsområde alldeles intill lekplatsen.

Bilden föreställer en lekställning med två rutschkanor, utsiktstorn och en klättervägg. Rutschkanorna är röda och detaljerna på ställningen är gråa och gula. I bakgrunden syns taket på ett hus.

Lekplatsen i Blackstorp

Lekplatsen i Blackstorp är belägen på en grönyta i ett bostadsområde.

Fotografiet är ett foto över en lekställning med rutschkana och flera olika klättermöjligheter. Rutschkanan är centrerad i bild och på kanans vänstra sida är det flera olika redskap för klättring. Det finns bland annat tre olika väggar, ett klätternät som hänger i luften samt två lastbilsdäck som hänger ner från ställningen. I bakgrunden syns flera träd. När kortet togs blåste det mycket så det syns på trädens löv.

Lekplatsen i Lunneberg

Lekplatsen i Lunneberg ligger skyddat inne i ett villakvarter. Bredvid lekplatsen finns en liten slänt som kan fungera som pulkabacke.

Fotot är en bild av en röd, gul och grön lekställning med en rutschkana. Från ställningens högra sida hänger det ett klätternät. Fotografiet är taget på sommaren och solens strålar reflekteras i rutschkanan så den riktigt lyser. Till vänster om ställningen syns en parkbänk. Marken är sand och runt lekplatsen är det grönska.

Lekplatsen i Rönnängen

Lekplatsen i Rönnängen ligger öppet utmed en villagata.

Gör en felanmälan!

Ibland upptäcker du som invånare eller besökare felaktigheter och problem före vi gör det. Du kan hjälpa oss genom att göra en felanmälan så vi kan åtgärda saken så snabbt som möjligt.

Senast granskad 2023-08-14 av ALIFRE