Lekplatser i Sjuntorp

Sjuntorp är ett samhälle som ligger 13 km söder från Trollhättans centrum. Samhället är geografiskt utbrett. Sjuntorp har växt fram som ett textilindustrisamhälle. I Sjuntorp finns 6 kommunala lekplatser.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen
Vy över lekplats

Lekplats Blackstorp

Lekplats Blackstorp är belägen på en grönyta i ett bostadsområde.

Foto som visar hur lekredskapen är placerade

Lekplats Broskogen

Lekplats Broskogen ligger fint placerad i kuperad terräng intill ett vattendrag. Det finns ett bostadsområde alldeles intill lekplatsen.

Gungställning på lekplats

Lekplats Jena

Lekplats Jena ligger i Sjuntorps norra del på en öppen grönyta i ett bostadsområde.

Röd och grön gungställning med fyra gungor

Lekplats Linängen

Lekplats Linängen ligger inne i ett område med främst villor och en del flerbostadshus. I närheten ligger ett dagis.

Röd och grön klätterställning med rutschkana

Lekplats Lunneberg

Lekplatsen Lunneberg ligger skyddat inne i ett villakvarter. Bredvid lekplatsen finns en liten slänt som kan fungera som pulkabacke.

Klätterställning med rutschkana

Lekplats Rönnängen

Lekplats Rönnängen ligger öppet utmed en villagata.

Ikon föreställande en trekantig pratbubbla med ett utropstecken i

Gör en felanmälan!

Ibland upptäcker du som invånare eller besökare felaktigheter och problem före vi gör det. Du kan hjälpa oss genom att göra en felanmälan så vi kan åtgärda saken så snabbt som möjligt.

Senast granskad 2020-06-25 av Clara Bengtsson