Karta över Sjuntorp.

Lekplatser i Sjuntorp

Sjuntorp är ett samhälle som ligger 13 km söder från Trollhättans centrum. Samhället är geografiskt utbrett. Sjuntorp har växt fram som ett textilindustrisamhälle. I Sjuntorp finns 6 kommunala lekplatser.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen
Vy över lekplats

Lekplats Blackstorp

Lekplats Blackstorp är belägen på en grönyta i ett bostadsområde.

Foto som visar hur lekredskapen är placerade

Lekplats Broskogen

Lekplats Broskogen ligger fint placerad i kuperad terräng intill ett vattendrag. Det finns ett bostadsområde alldeles intill lekplatsen.

Gungställning på lekplats

Lekplats Jena

Lekplats Jena ligger i Sjuntorps norra del på en öppen grönyta i ett bostadsområde.

Röd och grön gungställning med fyra gungor

Lekplats Linängen

Lekplats Linängen ligger inne i ett område med främst villor och en del flerbostadshus. I närheten ligger ett dagis.

Röd och grön klätterställning med rutschkana

Lekplats Lunneberg

Lekplatsen Lunneberg ligger skyddat inne i ett villakvarter. Bredvid lekplatsen finns en liten slänt som kan fungera som pulkabacke.

Klätterställning med rutschkana

Lekplats Rönnängen

Lekplats Rönnängen ligger öppet utmed en villagata.

Senast granskad 2019-04-11 av Katarina Loodh