Fotografiet är en översiktsbild över Linängens lekplats. Från vänster i bild syns en lekställning, ett gungdjur i form av en traktor och en stor röd och gul lekställning med rutschkana. Marken är sand och i bakgrunden syns två stora hus. Himlen är blå.

Lekplatsen vid Kyrkvägen

Lekplatsen vid Kyrkvägen ligger inne i ett område med främst villor och en del flerbostadshus. I närheten ligger en förskola.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Lekutrustning

  • Gungställning med fyra platser varav två för små barn
  • Lekställning med rutschkana
  • Gungdjur

Övrig utrustning

  • Två parksoffor
  • En papperskorg

Målgrupp

  • 0-8 år

Tillgänglighet

  • Vägen dit: Tre grusgångar leder in till lekplatsen
  • Underlag: Sand
  • Belysning: Nej
  • Sittplatser: Ja 

Hitta hit

Linängen - Kartportalen

Lekplatser i Sjuntorp

Sjuntorp är ett samhälle som ligger 13 km söder från Trollhättans centrum. Samhället är geografiskt utbrett. Sjuntorp har växt fram som ett textilindustrisamhälle. I Sjuntorp finns sex kommunala lekplatser.

Tjej som åker rutschkana ur en val i Vattenkraftens lekplats, blå ruta med text "lekplatser i Trollhättan"

Lista över lekplatser i Trollhättan

Här hittar du alla lekplatser som finns i Trollhättan, sorterade efter områden. Tryck på respektive område för att få kort information om området, lista på lekplatserna som finns där samt karta över var de är placerade.

Senast granskad 2021-02-24 av EVEEOLS