Röd och grön gungställning med fyra gungor

Lekplats Linängen

Lekplats Linängen ligger inne i ett område med främst villor och en del flerbostadshus. I närheten ligger ett dagis.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lekutrustning

  • Gungställning med 4 platser varav 2 för små barn
  • Lekställning med rutsch
  • 2 gungdjur
  • 2 parksoffor

Målgrupp

  • 0-8 år

Tillgänglighet

  • Vägen dit: Gång- och cykelväg leder ned till lekplatsen. 
  • Underlag: Sand
  • Belysning: Nej
  • Sittplatser: Ja 
Ikon föreställande en trekantig pratbubbla med ett utropstecken i

Gör en felanmälan!

Anmäl skador, problem eller brister som rör gator och vägar

Senast granskad 2019-04-10 av Katarina Loodh