Röd och grön gungställning med fyra gungor

Lekplats Linängen

Lekplats Linängen ligger inne i ett område med främst villor och en del flerbostadshus. I närheten ligger ett dagis.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lekutrustning

  • Gungställning med 4 platser varav 2 för små barn
  • Lekställning med rutsch
  • 2 gungdjur
  • 2 parksoffor

Målgrupp

  • 0-8 år

Tillgänglighet

  • Vägen dit: Gång- och cykelväg leder ned till lekplatsen. 
  • Underlag: Sand
  • Belysning: Nej
  • Sittplatser: Ja 
Ikon föreställande en trekantig pratbubbla med ett utropstecken i

Gör en felanmälan!

Ibland upptäcker du som invånare eller besökare felaktigheter och problem före vi gör det. Du kan hjälpa oss genom att göra en felanmälan så vi kan åtgärda saken så snabbt som möjligt.

Senast granskad 2019-04-10 av Katarina Loodh