Fotografiet är ett foto över en lekställning med rutschkana och flera olika klättermöjligheter. Rutschkanan är centrerad i bild och på kanans vänstra sida är det flera olika redskap för klättring. Det finns bland annat tre olika väggar, ett klätternät som hänger i luften samt två lastbilsdäck som hänger ner från ställningen. I bakgrunden syns flera träd. När kortet togs blåste det mycket så det syns på trädens löv.

Lekplatsen i Lunneberg

Lekplatsen i Lunneberg ligger skyddat inne i ett villakvarter. Bredvid lekplatsen finns en liten slänt som kan fungera som pulkabacke.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Lekutrustning

 • Gungställning med fyra platser varav två för små barn
 • Två gungdjur
 • Sandlåda
 • Lekställning med rutschkana och nät

Övrig utrustning 

 • Ett parkbord
 • En papperskorg

Målgrupp

 • 0-12 år

Tillgänglighet

 • Vägen dit: En grusgång och en gräsgång
 • Underlag: Sand
 • Belysning: Nej
 • Sittplatser: Ja 

Hitta hit

Lunneberg - Kartportalen 

Lekplatser i Sjuntorp

Sjuntorp är ett samhälle som ligger 13 km söder från Trollhättans centrum. Samhället är geografiskt utbrett. Sjuntorp har växt fram som ett textilindustrisamhälle. I Sjuntorp finns sex kommunala lekplatser.

Tjej som åker rutschkana ur en val i Vattenkraftens lekplats, blå ruta med text "lekplatser i Trollhättan"

Lista över lekplatser i Trollhättan

Här hittar du alla lekplatser som finns i Trollhättan. Navigera dig genom kartan eller gå in på de olika stadsdelarna i Trollhättan för att hitta lekplatsen du söker.

Senast granskad 2021-02-24 av EVEEOLS