Klätterställning med rutschkana

Lekplats Rönnängen

Lekplats Rönnängen ligger öppet utmed en villagata.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lekutrustning

  • Gungställning med 3 platser varav 1 för små barn
  • Lekställning med rutsch och klätternät
  • Sandlåda
  • 1 parkbord
  • 1 parksoffa

Målgrupp

  • 0-6 år

Tillgänglighet

  • Vägen dit: För att nå lekplatsen går man på gata utan upphöjd trottoar
  • Underlag: Sand
  • Belysning: Nej
  • Sittplatser: Ja 
Ikon föreställande en trekantig pratbubbla med ett utropstecken i

Gör en felanmälan!

Anmäl skador, problem eller brister som rör gator och vägar

Senast granskad 2019-04-10 av Katarina Loodh