Fotot är en bild av en röd, gul och grön lekställning med en rutschkana. Från ställningens högra sida hänger det ett klätternät. Fotografiet är taget på sommaren och solens strålar reflekteras i rutschkanan så den riktigt lyser. Till vänster om ställningen syns en parkbänk. Marken är sand och runt lekplatsen är det grönska.

Lekplatsen i Rönnängen

Lekplatsen i Rönnängen ligger öppet utmed en villagata.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Lekutrustning

  • Gungställning med tre platser varav en för små barn
  • Lekställning med rutschkana och klätternät
  • Sandlåda

Övrig utrustning

  • En parkbänk
  • En papperskorg

Målgrupp

  • 0-6 år

Tillgänglighet

  • Vägen dit: Asfalterad ingång 
  • Underlag: Sand
  • Belysning: Nej
  • Sittplatser: Ja 

Hitta hit

Rönnängen - Kartportalen

Bilden föreställer en lekplats. I förgrunden syns ett staket i trä och bakom det finns det en gungställning med tre platser. Ställningen är röd. bakom ställningen står det en lekställning med en rutschkana och ett klätternät.
Bilden är ett foto över en röd gungställning. Fotografiet är taget från sida. I bakgrunden syns olika träd och buskar som är riktigt mörkt gröna. I förgrunden syns ett grönt gallerstaket.

Lekplatser i Sjuntorp

Sjuntorp är ett samhälle som ligger 13 km söder från Trollhättans centrum. Samhället är geografiskt utbrett. Sjuntorp har växt fram som ett textilindustrisamhälle. I Sjuntorp finns sex kommunala lekplatser.

Tjej som åker rutschkana ur en val i Vattenkraftens lekplats, blå ruta med text "lekplatser i Trollhättan"

Lista över lekplatser i Trollhättan

Här hittar du alla lekplatser som finns i Trollhättan, sorterade efter områden. Tryck på respektive område för att få kort information om området, lista på lekplatserna som finns där samt karta över var de är placerade.

Senast granskad 2021-02-24 av EVEEOLS