Foto som visar hur lekredskapen är placerade

Lekplats Broskogen

Lekplats Broskogen ligger fint placerad i kuperad terräng intill ett vattendrag. Det finns ett bostadsområde alldeles intill lekplatsen.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lekutrustning

 • Gungställning med kompisgunga samt 2 platser
 • 1 lekbåt
 • 1 gungbräda för 2 personer
 • 1 balansbro
 • 1 klätterställning
 • 1 lekställning med rutsch och lekhörna
 • 1 karusell
 • 1 sandlåda med lekhus, tunnel samt bakbord
 • 3 parksoffor (kommer att placeras ut inom kort)
 • 1 papperskorg

Målgrupp

 • 0-8 år

Tillgänglighet

 • Vägen dit: Asfaltsgång från gatan leder ner till lekplatsen 
 • Underlag: Sand
 • Belysning: Kommer att sättas upp inom kort
 • Sittplatser: Kommer att placeras ut inom kort
Ikon föreställande en trekantig pratbubbla med ett utropstecken i

Gör en felanmälan!

Ibland upptäcker du som invånare eller besökare felaktigheter och problem före vi gör det. Du kan hjälpa oss genom att göra en felanmälan så vi kan åtgärda saken så snabbt som möjligt.

Senast granskad 2019-04-10 av Katarina Loodh