Foto som visar hur lekredskapen är placerade

Lekplats Broskogen

Lekplats Broskogen ligger fint placerad i kuperad terräng intill ett vattendrag. Det finns ett bostadsområde alldeles intill lekplatsen.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lekutrustning

 • Gungställning med kompisgunga samt 2 platser
 • 1 lekbåt
 • 1 gungbräda för 2 personer
 • 1 balansbro
 • 1 klätterställning
 • 1 lekställning med rutsch och lekhörna
 • 1 karusell
 • 1 sandlåda med lekhus, tunnel samt bakbord
 • 3 parksoffor (kommer att placeras ut inom kort)
 • 1 papperskorg

Målgrupp

 • 0-8 år

Tillgänglighet

 • Vägen dit: Asfaltsgång från gatan leder ner till lekplatsen 
 • Underlag: Sand
 • Belysning: Kommer att sättas upp inom kort
 • Sittplatser: Kommer att placeras ut inom kort
Senast granskad 2019-04-10 av Clara Bengtsson