Bilden är ett fotografi på ett grönt gungdjur som liknar en ödla. Bakom gungdjuret ser man dess skugga i sanden. Bilden är tagen i strålande sol så gungdjurets gröna färg riktigt lyser.

Lekplatsen vid Gryningsvägen

Lekplatsen vid Gryningsvägen ligger i ett villaområde i Björndalens södra del. Bredvid lekplatsen finns en pulkabacke.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Lekutrustning

  • Gungställning med fyra platser varav två för små barn
  • Gungdjur
  • Lekställning i form av en båt med rutschkana
  • Bakbord

Övrig utrustning

  • Ett parkbord

Målgrupp

  • 0-8 år

Tillgänglighet

  • Vägen dit: Asfaltsgångar fram till lekplatsen. Hög sarg som omger sandytorna. 
  • Underlag: Sand
  • Belysning: Nej
  • Sittplatser: Ja 

Hitta hit

Solgården - Kartportalen

Fotografiet är en översiktsbild över en lekplats. I mitten går en asfalterad väg. Till vänster i bild syns en lekställning i form av en båt och till höger om vägen finns en gungställning i rött.

Lekplatser i Björndalen

Björndalen ligger på den västra sidan av älven och är en av Trollhättans yngsta stadsdelar. Området växte fram under 1980-talet. I Björndalen finns tre kommunala lekplatser.

Tjej som åker rutschkana ur en val i Vattenkraftens lekplats, blå ruta med text "lekplatser i Trollhättan"

Lista över lekplatser i Trollhättan

Här hittar du alla lekplatser som finns i Trollhättan. Navigera dig genom kartan eller gå in på de olika stadsdelarna i Trollhättan för att hitta lekplatsen du söker.

Senast granskad 2021-02-24 av EVEEOLS