Björndalen

Björndalen ligger på den västra sidan av älven och är en av Trollhättans yngsta stadsdelar. Området växte fram under 1980-talet. I Björndalen finns fem kommunala lekplatser.

Enhet Stadsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Stadsbyggnadsförvaltningen

Björndals gärde

Lekplats Björndals gärde ligger i en solig glänta, omgiven av skog som skapar ett avskilt och lugnt läge. En bäckravin finns mellan lekplatsen och bostadsbebyggelsen. Vid lekplatsen finns en större gräsmatta samt en mindre gräsbevuxen kulle.

Regnstänket

Lekplats Regnstänket ligger i en skogsdunge med fin utsikt och skuggas av de höga träden.

Solgården

Lekplats Solgården ligger i ett villaområde i Björndalens södra del. Bredvid lekplatsen finns en pulkabacke.

Tvillingarna

Lekplats Tvillingarna ligger i ett till ytan litet grönområde omgivet av villor på alla sidor. Runt lekplatsen finns träd och buskage som till viss del kan ge skugga.

Vårviksliden

Lekplats Vårviksliden ligger fint i kuperad terräng. Nedanför lekplatsen ligger en bollplan i grus med två målställningar med nät. Intill bollplanen ligger Björndalens skola och dagis där lekutrustning finns.

Senast granskad: 2015-05-11 | av: Josefin Åkesson
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)