Kartbild på lekplatserna i Björndalen.

Lekplatser i Björndalen

Björndalen ligger på den västra sidan av älven och är en av Trollhättans yngsta stadsdelar. Området växte fram under 1980-talet. I Björndalen finns fem kommunala lekplatser.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen
Vy över lekplats

Lekplats Björndals gärde

Lekplats Björndals gärde ligger i en solig glänta, omgiven av skog som skapar ett avskilt och lugnt läge. En bäckravin finns mellan lekplatsen och bostadsbebyggelsen. Vid lekplatsen finns en större gräsmatta samt en mindre gräsbevuxen kulle.

Grå bakgrundsplatta med vit text som säger: Bild saknas. Hjälp oss fylla på vår hemsida med härliga lekplatsbilder genom att skicka en e-post till josefin.akesson.bengtsson@trollhattan.se

Lekplats Regnstänket

Lekplats Regnstänket ligger i en skogsdunge med fin utsikt och skuggas av de höga träden.

Grå bakgrundsplatta med vit text som säger: Bild saknas. Hjälp oss fylla på vår hemsida med härliga lekplatsbilder genom att skicka en e-post till josefin.akesson.bengtsson@trollhattan.se

Lekplats Solgården

Lekplats Solgården ligger i ett villaområde i Björndalens södra del. Bredvid lekplatsen finns en pulkabacke.

Bilden föreställer en parkbänk med bord, en röd rutschkana och en sandlåda. I bakgrunden finns det gröna träd, solen skiner och skapar en skugga framför rutschkanan.

Lekplats Tvillingarna

Lekplats Tvillingarna ligger i ett till ytan litet grönområde omgivet av villor på alla sidor. Runt lekplatsen finns träd och buskage som till viss del kan ge skugga.

Rutschkana i skogsdunge

Lekplats Vårviksliden

Lekplats Vårviksliden ligger fint i kuperad terräng. Nedanför lekplatsen ligger en bollplan i grus med två målställningar med nät. Intill bollplanen ligger Björndalens skola och dagis där lekutrustning finns.

Senast granskad 2019-04-10 av clara.s.bengtsson@trollhattan.se