Lekplatser i Björndalen

Björndalen ligger på den västra sidan av älven och är en av Trollhättans yngsta stadsdelar. Området växte fram under 1980-talet. I Björndalen finns tre kommunala lekplatser.

Personer
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bilden är ett fotografi på ett grönt gungdjur som liknar en ödla. Bakom gungdjuret ser man dess skugga i sanden. Bilden är tagen i strålande sol så gungdjurets gröna färg riktigt lyser.

Lekplats Solgården

Lekplats Solgården ligger i ett villaområde i Björndalens södra del. Bredvid lekplatsen finns en pulkabacke.

Bilden föreställer en liten gungställning med röd rutschkana. Bakom lekställningen finns flera stora träd. Marken under lekställningen är sand.

Lekplats Tvillingarna

Lekplats Tvillingarna ligger i ett till ytan litet grönområde omgivet av villor på alla sidor. Runt lekplatsen finns träd och buskage som till viss del kan ge skugga.

Bilden föreställer en lekplats. Till vänster i bild syns en trädfärgad ställning med balansgång. Centrerat i bild är en klättervägg som liknar ett spindelnät. Till höger i bild är flera stubbar i marken för balansgång. På marken är det sand.

Lekplats Björndals gärde

Lekplats Björndals gärde ligger i en solig glänta, omgiven av skog som skapar ett avskilt och lugnt läge. En bäckravin finns mellan lekplatsen och bostadsbebyggelsen. Vid lekplatsen finns en större gräsmatta samt en mindre gräsbevuxen kulle.

Ikon föreställande en trekantig pratbubbla med ett utropstecken i

Gör en felanmälan!

Ibland upptäcker du som invånare eller besökare felaktigheter och problem före vi gör det. Du kan hjälpa oss genom att göra en felanmälan så vi kan åtgärda saken så snabbt som möjligt.

Senast granskad 2020-07-16 av Clara B