Lekplatser i Björndalen

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Bilden är ett fotografi på ett grönt gungdjur som liknar en ödla. Bakom gungdjuret ser man dess skugga i sanden. Bilden är tagen i strålande sol så gungdjurets gröna färg riktigt lyser.

Lekplatsen vid Gryningsvägen

Lekplatsen vid Gryningsvägen ligger i ett villaområde i Björndalens södra del. Bredvid lekplatsen finns en pulkabacke.

Bilden föreställer en liten gungställning med röd rutschkana. Bakom lekställningen finns flera stora träd. Marken under lekställningen är sand.

Lekplatsen vid Polluxvägen

Lekplatsen vid Polluxvägen ligger i ett till ytan litet grönområde omgivet av villor på alla sidor. Runt lekplatsen finns träd och buskage som till viss del kan ge skugga.

Bilden föreställer en lekplats. Till vänster i bild syns en trädfärgad ställning med balansgång. Centrerat i bild är en klättervägg som liknar ett spindelnät. Till höger i bild är flera stubbar i marken för balansgång. På marken är det sand.

Lekplatsen på Björndalsgärdet

Lekplatsen på Björndalsgärdet ligger i en solig glänta, omgiven av skog som skapar ett avskilt och lugnt läge. En bäckravin finns mellan lekplatsen och bostadsbebyggelsen. Vid lekplatsen finns en större gräsmatta samt en mindre gräsbevuxen kulle.

Gör en felanmälan!

Ibland upptäcker du som invånare eller besökare felaktigheter och problem före vi gör det. Du kan hjälpa oss genom att göra en felanmälan så vi kan åtgärda saken så snabbt som möjligt.

Senast granskad 2023-08-14 av ALIFRE