Bilden föreställer en lekplats. Till vänster i bild syns en trädfärgad ställning med balansgång. Centrerat i bild är en klättervägg som liknar ett spindelnät. Till höger i bild är flera stubbar i marken för balansgång. På marken är det sand.

Lekplatsen på Björndalsgärdet

Lekplatsen på Björndalsgärdet ligger i en solig glänta, omgiven av skog som skapar ett avskilt och lugnt läge. En bäckravin finns mellan lekplatsen och bostadsbebyggelsen. Vid lekplatsen finns en större gräsmatta samt en mindre gräsbevuxen kulle.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Lekutrustning

 • Gungställning med fyra platser varav två för små barn
 • Kompisgunga
 • Lekställning med rutschkana
 • Klätterlek
 • Sandlåda med bord
 • Gungbräda
 • Balansstubbar 
 • Balansgång
 • Fotbollsplan

Övrig utrustning 

 • Ett parkbord
 • En papperskorg

Målgrupp

 • 0-8 år

Tillgänglighet

 • Vägen dit: Asfaltsbelagd gångstig genom bäckravin
 • Underlag: Sand
 • Belysning: Nej
 • Sittplatser: Nej 

Hitta hit

Björndals gärde - Kartportalen

Bilden är en översiktsbild över Björndals gärdes lekplats. Från vänster i bild syns en klättervägg, en ställning för balansgång, en lekställning med en rutschkana, en gungställning med två gungor och en ställning med en kompisgunga. Bakom lekplatsen är det tät skog. På marken är det sand. Fotografiet är taget på sommaren. Solen lyser.
Bilden är ett fotografi över två trädfärgade gungställningar. Till vänster står en gungställning med en "däck-gunga" och en gunga för småbarn. Till höger finns en kompisgunga. Gungorna är svarta och underlagt är sand. I bakgrunden syns ett staket och en tät skog.

Lista över lekplatser i Trollhättan

Vilken är din favoritlekplats? I Trollhättan finns ungefär 80 lekplatser. Här kan du läsa mer om dem och se var alla lekplatser ligger. Navigera dig genom kartan eller gå in på de olika stadsdelarna i Trollhättan för att hitta lekplatsen du söker.

Senast granskad 2021-02-24 av EVEEOLS