Klätterställning, bord med bänkar och en härligt grön gräsmatta i bakgrunden

Lekplats Spelmansparken

Lekplats Spelmansparken är belägen vid utkanten av ett villaområde vid skogen. Platsen är öppen men skuggas av stora träd. I skogskanten rinner en bäck.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lekutrustning

  • Gungställning med 4 platser varav 2 för små barn
  • Litet lekhus
  • Litet lekhus med sandskopa
  • Lekställning med rutsch
  • 2 parkbord

Målgrupp

  • 0-6 år

Tillgänglighet

  • Vägen dit: För att komma till lekplatsen behöver man gå över en gräsmatta
  • Underlag: Sand
  • Belysning: Nej
  • Sittplatser: Ja 
Ikon föreställande en trekantig pratbubbla med ett utropstecken i

Gör en felanmälan!

Anmäl skador, problem eller brister som rör gator och vägar

Senast granskad 2019-04-10 av Katarina Loodh