Bilden är ett översikts foto över spelmansparkens lekplats. Mitt i bild står en stor björk. Till höger om den finns en stor lekställning med en gul rutschkana. Till vänster om björken finns två små lekhus. Den ena lekhuset är blått med rött tak och det andra huset är rött med gult tak.

Lekplatsen i Spelmansparken

Lekplatsen i Spelmansparken är belägen vid utkanten av ett villaområde vid skogen. Platsen är öppen men skuggas av stora träd. I skogskanten rinner en bäck.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Lekutrustning

  • Gungställning med fyra platser varav två för små barn
  • Litet lekhus
  • Lekhus med sandskopa
  • Lekställning med rutschkana

Övrig utrustning

  • Ett parkbord

Målgrupp

  • 0-6 år

Tillgänglighet

  • Vägen dit: För att komma till lekplatsen behöver man gå över en gräsmatta
  • Underlag: Sand och gräs
  • Belysning: Nej
  • Sittplatser: Ja 

Hitta hit 

Spelmansparken - Kartportalen 

Lekplatser i Strömslund

Strömslund är högt beläget på västra sidan av Göta Älv, mitt emot centrum. Strömslund är Sveriges äldsta planlagda område för arbetarbostäder. Den stolta historian präglar andan i stadsdelen. I Strömslund finns sex kommunala lekplatser.

Tjej som åker rutschkana ur en val i Vattenkraftens lekplats, blå ruta med text "lekplatser i Trollhättan"

Lista över lekplatser i Trollhättan

Här hittar du alla lekplatser som finns i Trollhättan, sorterade efter områden. Tryck på respektive område för att få kort information om området, lista på lekplatserna som finns där samt karta över var de är placerade.

Senast granskad 2021-02-24 av EVEEOLS