Lekplatser i Strömslund

Strömslund är högt beläget på västra sidan av Göta Älv, mitt emot centrum. Strömslund är Sveriges äldsta planlagda område för arbetarbostäder. Den stolta historian präglar andan i stadsdelen. I Strömslund finns åtta kommunala lekplatser.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lekplats Björkedal

Lekplats Björkedal ligger fint på en kulle bland höga björkar som ger skugga. Lekplatsen omges av villakvarter med lugna gator. Cirka 30 meter ifrån platsen finns en landhockeyrink.

Vy över lekplats med klätterställning och rutschkana

Lekplats De Lavals park

Lekplats De Lavals park är centralt belägen i Strömslund med villaområde i närheten. Vid lekplatsen finns höga träd som ger skugga och lite vindskydd. Rakt över gatan finns en matvarubutik. Bollplan på asfaltsunderlag mål och nät finns vid lekplatsen.

Gungställning med två däckgungor och en gunga för små barn

Lekplats Dragarevägen

Lekplats Dragarevägen ligger i ett villaområde. Platsen är solig och öppen.

Vy över lekplats med linbana

Lekplats Eddaparken

Lekplats Eddaparken ligger högt placerad mitt i Strömslund. Platsen är solig men skogen runtom ger viss skugga. Runt om lekplatsen finns berghällar. En fotbollsplan med två mål på grusunderlag finns vid lekplatsen.

Staketet till lekplatsen i förgrunden och lekredskapen i bakgrunden.

Lekplats Kirtenparken

Lekplats Kirtenparken ligger på Kirtenvägen med bostadsbebyggelse runt om. Lekplatsen ligger vid foten av en hällmarksbacke som passar bra för pulkaåkning under vintern.

Klätterställning, bord med bänkar och en härligt grön gräsmatta i bakgrunden

Lekplats Spelmansparken

Lekplats Spelmansparken är belägen vid utkanten av ett villaområde vid skogen. Platsen är öppen men skuggas av stora träd. I skogskanten rinner en bäck.

Ikon föreställande en trekantig pratbubbla med ett utropstecken i

Gör en felanmälan!

Ibland upptäcker du som invånare eller besökare felaktigheter och problem före vi gör det. Du kan hjälpa oss genom att göra en felanmälan så vi kan åtgärda saken så snabbt som möjligt.

Senast granskad 2020-06-29 av Clara Bengtsson