Lekplatser i Strömslund

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Bilden föreställer lekplatsen Björkedal. Till höger i bild är det en rutschkanan som är belägen på en gräskulle. Till vänster i bild står två stora trädstammar.

Lekplatsen i Björkedal

Lekplatsen i Björkedal ligger fint på en kulle bland höga björkar som ger skugga. Lekplatsen omges av villakvarter med lugna gator. Cirka 30 meter ifrån platsen finns en landhockeyrink.

Fotografiet är en närbild på en övergång mellan två lekställningar.

Lekplatsen i Eddaparken

Lekplatsen i Eddaparken ligger högt placerad mitt i Strömslund. Platsen är solig men skogen runtom ger viss skugga. Runt om lekplatsen finns berghällar. I anslutning till lekplatsen finns en fotbollsplan med två mål.

Fotografiet är en närbild på en båtratt som sitter i en lekställning. Ratten är röd och har en rund träcirkel i mitten. I bakgrunden syns trädkronor och en blå himmel.

Lekplatsen i Kirtenparken

Lekplatsen i Kirtenparken ligger på Kirtenvägen med bostadsbebyggelse runt om. Lekplatsen ligger vid foten av en hällmarksbacke som passar bra för pulkaåkning under vintern.

Bilden föreställer en lekställning fotograferade snett framifrån. I förgrunden syns grenar från en buske i oskärpa. Det finns tre gungor på gungställningen. Gungorna är svarta och gungställningen är grön med röda detaljer.

Lekplatsen vid Dragarevägen

Lekplatsen vid Dragarevägen ligger i ett villaområde. Platsen är solig och öppen.

Bilden föreställer en lekställning med en rutschkana. Rutschkanan är i stål och den riktigt lyser. På lekställningens högra sida går det en stege i en halvmåne upp till rutschkanans avsats. I bakgrunden syns en gräsmatta och flera träd och buskar. Under lekställningen är marken sand.

Lekplatsen i De Lavals park

Lekplatsen i De Lavals park är centralt belägen i Strömslund med villaområde i närheten. Här finns en lekplats och en stor aktivitetsyta.

Bilden visar en översikt över Spelmansparken lekplats.

Lekplatsen i Spelmansparken

Lekplatsen i Spelmansparken är belägen vid utkanten av ett villaområde vid skogen. Platsen är öppen men skuggas av stora träd. I skogskanten rinner en bäck.

Gör en felanmälan!

Ibland upptäcker du som invånare eller besökare felaktigheter och problem före vi gör det. Du kan hjälpa oss genom att göra en felanmälan så vi kan åtgärda saken så snabbt som möjligt.

Senast granskad 2023-08-14 av ALIFRE