Lekplatser i Strömslund

Strömslund är högt beläget på västra sidan av Göta Älv, mitt emot centrum. Strömslund är Sveriges äldsta planlagda område för arbetarbostäder. Den stolta historian präglar andan i stadsdelen. I Strömslund finns sex kommunala lekplatser.

Personer
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bilden föreställer lekplatsen Björkedal. Till höger i bild är det en rutschkanan som är belägen på en gräskulle. Till vänster i bild står två stora trädstammar.

Lekplats Björkedal

Lekplats Björkedal ligger fint på en kulle bland höga björkar som ger skugga. Lekplatsen omges av villakvarter med lugna gator. Cirka 30 meter ifrån platsen finns en landhockeyrink.

Fotografiet är en närbild på en övergång mellan två lekställningar.

Lekplats Eddaparken

Lekplats Eddaparken ligger högt placerad mitt i Strömslund. Platsen är solig men skogen runtom ger viss skugga. Runt om lekplatsen finns berghällar. I anslutning till lekplatsen finns en fotbollsplan med två mål.

Fotografiet är en närbild på en båtratt som sitter i en lekställning. Ratten är röd och har en rund träcirkel i mitten. I bakgrunden syns trädkronor och en blå himmel.

Lekplats Kirtenparken

Lekplats Kirtenparken ligger på Kirtenvägen med bostadsbebyggelse runt om. Lekplatsen ligger vid foten av en hällmarksbacke som passar bra för pulkaåkning under vintern.

Bilden föreställer en lekställning fotograferade snett framifrån. I förgrunden syns grenar från en buske i oskärpa. Det finns tre gungor på gungställningen. Gungorna är svarta och gungställningen är grön med röda detaljer.

Lekplats Dragarevägen

Lekplats Dragarevägen ligger i ett villaområde. Platsen är solig och öppen.

Bilden föreställer en lekställning med en rutschkana. Rutschkanan är i stål och den riktigt lyser. På lekställningens högra sida går det en stege i en halvmåne upp till rutschkanans avsats. I bakgrunden syns en gräsmatta och flera träd och buskar. Under lekställningen är marken sand.

Lekplats De Lavals park

Lekplats De Lavals park är centralt belägen i Strömslund med villaområde i närheten. Här finns en lekplats och en stor aktivitetsyta.

Bilden är ett översikts foto över spelmansparkens lekplats. Mitt i bild står en stor björk. Till höger om den finns en stor lekställning med en gul rutschkana. Till vänster om björken finns två små lekhus. Den ena lekhuset är blått med rött tak och det andra huset är rött med gult tak.

Lekplats Spelmansparken

Lekplats Spelmansparken är belägen vid utkanten av ett villaområde vid skogen. Platsen är öppen men skuggas av stora träd. I skogskanten rinner en bäck.

Ikon föreställande en trekantig pratbubbla med ett utropstecken i

Gör en felanmälan!

Ibland upptäcker du som invånare eller besökare felaktigheter och problem före vi gör det. Du kan hjälpa oss genom att göra en felanmälan så vi kan åtgärda saken så snabbt som möjligt.

Senast granskad 2020-07-07 av Clara B