Fotografiet är en närbild på en båtratt som sitter i en lekställning. Ratten är röd och har en rund träcirkel i mitten. I bakgrunden syns trädkronor och en blå himmel.

Lekplatsen i Kirtenparken

Lekplatsen i Kirtenparken ligger på Kirtenvägen med bostadsbebyggelse runt om. Lekplatsen ligger vid foten av en hällmarksbacke som passar bra för pulkaåkning under vintern.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Lekutrustning

 • Gungställning med fyra platser varav två för små barn
 • Sandlåda
 • Stor lekställning med rutschkana och sandskopa
 • Gungdjur
 • Liten lekstuga

Övrig utrustning

 • En parkbänk
 • En papperskorg

Målgrupp

 • 0-8 år

Tillgänglighet

 • Vägen dit: Grusgång
 • Underlag: Sand
 • Belysning: Nej
 • Sittplatser: Ja 

Hitta hit 

Kirtenparken - Kartportalen 

Bilden föreställer en gungställning med fyra platser. Gungorna längst till vänster är gungor för små barn och de till höger är för stora barn. Ställningen är röd och orange. I bakgrunden syns två vita hus med brunt tak. Marken är sand. På marken syns skuggor från lekställningen.
Bilden föreställer en liten lekställning med en rutschkana. Rutschkanan är röd och bred. I bakgrunden till höger syns ett litet blått lekhus med rött tak. Marken är sand och i bildens högra hörn syns ett vitt hus med svart tak.

Lista över lekplatser i Trollhättan

Vilken är din favoritlekplats? I Trollhättan finns ungefär 80 lekplatser. Här kan du läsa mer om dem och se var alla lekplatser ligger. Navigera dig genom kartan eller gå in på de olika stadsdelarna i Trollhättan för att hitta lekplatsen du söker.

Senast granskad 2021-02-24 av EVEEOLS