Gungställning med två däckgungor och en gunga för små barn

Lekplats Dragarevägen

Lekplats Dragarevägen ligger i ett villaområde. Platsen är solig och öppen.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lekutrustning

  • Gungställning med 3 platser varav 1 för små barn
  • Lekställning med rutsch
  • 1 parkbord

Målgrupp

  • 0-6 år

Tillgänglighet

  • Vägen dit: Grusgång leder in till lekplatsens ena lekyta, dock en hög sargkant i trä runt lekytorna, gång- och cykelväg separerar lekplatsen till två separerade lekytor
  • Underlag: Sand/gummi
  • Belysning: Nej
  • Sittplatser: Ja 
Ikon föreställande en trekantig pratbubbla med ett utropstecken i

Gör en felanmälan!

Anmäl skador, problem eller brister som rör gator och vägar

Senast granskad 2019-04-10 av Katarina Loodh