Gungställning med två däckgungor och en gunga för små barn

Lekplats Dragarevägen

Lekplats Dragarevägen ligger i ett villaområde. Platsen är solig och öppen.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lekutrustning

  • Gungställning med 3 platser varav 1 för små barn
  • Lekställning med rutsch
  • 1 parkbord

Målgrupp

  • 0-6 år

Tillgänglighet

  • Vägen dit: Grusgång leder in till lekplatsens ena lekyta, dock en hög sargkant i trä runt lekytorna, gång- och cykelväg separerar lekplatsen till två separerade lekytor
  • Underlag: Sand/gummi
  • Belysning: Nej
  • Sittplatser: Ja 
Ikon föreställande en trekantig pratbubbla med ett utropstecken i

Gör en felanmälan!

Ibland upptäcker du som invånare eller besökare felaktigheter och problem före vi gör det. Du kan hjälpa oss genom att göra en felanmälan så vi kan åtgärda saken så snabbt som möjligt.

Senast granskad 2019-04-10 av Katarina Loodh