Vy över lekplats med lekhus, gungdjur och lekställning med rutschkana

Lekplats Häftänggårdsvägen

Lekplats Häftänggårdsvägen ligget öppet på en grönyta i närheten av villabebyggelse.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lekutrustning

 • Gungställning med 3 platser, varav 1 för små barn
 • Lekställning med rutsch
 • Lekhus med sandskopa
 • 1 gungdjur
 • 1 parksoffa
 • 1 papperskorg

Målgrupp

 • 0-8 år

Tillgänglighet

 • Vägen dit: För att komma till lekplatsen måste man gå över gräs
 • Underlag: Sand
 • Belysning: Nej
 • Sittplatser: Ja 
Ikon föreställande en trekantig pratbubbla med ett utropstecken i

Gör en felanmälan!

Anmäl skador, problem eller brister som rör gator och vägar

Senast granskad 2019-04-10 av Katarina Loodh