Lekplatser i Upphärad

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Bilden föreställer en linbana. I bild ser man avsatsen och sittdelen. Marken under är träflis och i bakgrunden syns ett lekhus i form av ett tåg och en skogsdunge.

Lekplatsen vid Vadet

Lekplatsen vid Vadet ligger fint belägen i skogskanten vid ett natur- och fritidsområde i Upphärad.

Bilden föreställer en gungställning med fyra platser. Gungställningen är grön med röda detaljer. Till vänster i bild finns det en sandlåda formad som en kvadrat. I bakgrunden syns flera villor och bilar.

Lekplatsen vid Parkvägen

Lekplatsen vid Parkvägen ligger i ett villakvarter i Upphärads norra del. Platsen är öppen och solig.

Bilden föreställer ett lekhus med en vägg. Väggen är brun och husets tak är gult. Framför huset finns det stubbar som sticker upp ur marken. Bakom huset, på varsin sida, finns två gungdjur. Det till vänster är blått och det till höger är grönt. I bakgrunden är det en grön häck.

Lekplatsen vid Änggårdsvägen

Lekplatsen vid Änggårdsvägen ligger utmed Sjuntorpvägen i ett villakvarter.

Vy över lekplats med lekhus, gungdjur och lekställning med rutschkana

Lekplatsen vid Häftängsvägen

Lekplatsen vid Häftängsvägen ligget öppet på en grönyta i närheten av villabebyggelse.

Gör en felanmälan!

Ibland upptäcker du som invånare eller besökare felaktigheter och problem före vi gör det. Du kan hjälpa oss genom att göra en felanmälan så vi kan åtgärda saken så snabbt som möjligt.

Senast granskad 2023-08-14 av ALIFRE