Vy över lekplats

Lekplats Vadet

Lekplatsen Vadet ligger fint belägen i skogskanten vid ett natur- och fritidsområde i Upphärad. I lekplatsens närhet ligger bostadsbebyggelse, skola, förskola och idrottsplats. I september 2017 nyinvigdes lekplatsen med temat skogen.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lekutrustning

 • Gungor
 • Babygungor
 • Linbana
 • 2 lekhus med rutschkanor och klätterställning
 • Gungdjur
 • Paviljong (väderskydd)
 • Sagoring (stenar som målats till troll och djur, vilka är utformade som en sagoring)

Målgrupp

 • 0-12 år

Tillgänglighet

 • Vägen dit: Asfalterad gång- och cykelväg finns intill lekplatsen
 • Underlag: I huvudsak bark. På den del där de redskap som är  tillgänglighetsanpassade finns, ligger det en gymmimatta. En gång av stenmjöl går genom hela lekplatsen
 • Belysning: Ja
 • Sittplatser: Ja 
Ikon föreställande en trekantig pratbubbla med ett utropstecken i

Gör en felanmälan!

Anmäl skador, problem eller brister som rör gator och vägar

Senast granskad 2019-04-10 av Katarina Loodh