Vy över lekplats

Lekplats Vadet

Lekplatsen Vadet ligger fint belägen i skogskanten vid ett natur- och fritidsområde i Upphärad. I lekplatsens närhet ligger bostadsbebyggelse, skola, förskola och idrottsplats. I september 2017 nyinvigdes lekplatsen med temat skogen.

Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lekutrustning

 • Gungor
 • Babygungor
 • Linbana
 • 2 lekhus med rutschkanor och klätterställning
 • Gungdjur
 • Paviljong (väderskydd)
 • Sagoring (stenar som målats till troll och djur, vilka är utformade som en sagoring)

Målgrupp

 • 0-12 år

Tillgänglighet

 • Vägen dit: Asfalterad gång- och cykelväg finns intill lekplatsen
 • Underlag: I huvudsak bark. På den del där de redskap som är  tillgänglighetsanpassade finns, ligger det en gymmimatta. En gång av stenmjöl går genom hela lekplatsen
 • Belysning: Ja
 • Sittplatser: Ja 
Ikon föreställande en trekantig pratbubbla med ett utropstecken i

Gör en felanmälan!

Ibland upptäcker du som invånare eller besökare felaktigheter och problem före vi gör det. Du kan hjälpa oss genom att göra en felanmälan så vi kan åtgärda saken så snabbt som möjligt.

Senast granskad 2019-04-10 av Katarina Loodh